Kronika

Zapis debaty "Kryzys a szanse nowych inicjatyw politycznych"

2009-01-14

Ukazała się relacja oraz pełen zapis dźwiękowy debaty publicznej Kryzys a szanse nowych inicjatyw politycznych, która odbyła się 9 kwietnia 2009 z udziałem: Pawła Piskorskiego, Dariusza Rosatiego, Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Piotra Zaremby i Jacka Żakowskiego. [więcej]

Whistleblowing i Poradnictwo Prawne

2009-01-13

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji Whistleblowing – ochrona prawna osób informujących o nieprawidłowościach w miejscu pracy: skuteczność polskiego prawa pracy na tle regulacji anglosaskich oraz prac Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) oraz wysłuchania zapisu dźwiękowego dwóch paneli dyskusyjnych, które odbyły się w jej trakcie [więcej]. Konferencja odbyła się 30 marca 2009 w ramach projektu Poradnictwa prawnego realizowanego w ramach programu Przeciw Korupcji.

"Pępek Europy"

2009-01-12

Koalicja 7 czerwca (dawniej Koalicja 21 października) rozpoczęła kampanię profrekwencyjną „Pępek Europy”, zachęcającą młodych Polaków do głosowania w eurowyborach, które odbędą się 7 czerwca br. Tytuł „Pępka Europy” dostanie gmina, której mieszkańcy najliczniej wezmą udział w głosowaniu. Inicjatorzy koalicji, wsród nich Fundacja Batorego, zapraszają organizacje i grupy nieformalne z całej Polski do udziału w kampanii oraz apelują do młodzieży o pomaganie osobom niepełnosprawnym w dotarciu do lokali wyborczych w dniu wyborów. Więcej informacji na stronie www.7czerwca.org.pl.

Debata publiczna Kryzys a szanse nowych inicjatyw politycznych

2009-01-11

9 kwietnia 2009 w siedzibie Fundacji odbyła się debata publiczna Kryzys a szanse nowych inicjatyw politycznych z udziałem: Pawła Piskorskiego, Dariusza Rosatiego, Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Piotra Zaremby i Jacka Żakowskiego. Dyskusję poprowadził Aleksander Smolar. [więcej]

Polska Tuska

2009-01-10

Ukazała się publikacja Polska Tuska poświęcona pierwszemu okresowi rządów Platformy Obywatelskiej. W tomie, podsumowującym spotkanie zorganizowane przez Fundację Batorego znalazły się m.in. teksty Dariusza Gawina, Sławomira Sierakowskiego i Aleksandra Smolara. [więcej]

Spotkanie UE - Białoruś. Przełom czy status quo?

2009-01-09

W ramach projektu Więcej niż sąsiedztwo 2 kwietnia 2009 w siedzibie Fundacji Batorego odbyło się spotkanie UE - Białoruś. Przełom czy status quo?. [więcej]

Konferencja Whistleblowing

2009-01-08

30 marca 2009 w siedzibie Fundacji Batorego odbyła się konferencja Whistleblowing – ochrona prawna osób informujących o nieprawidłowościach w miejscu pracy: skuteczność polskiego prawa pracy na tle regulacji anglosaskich oraz prac Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO). Konferencja została zorganizowana w ramach projektu Poradnictwa prawnego. [więcej]

Brunatna księga

2009-01-07

Ukazała się Brunatna księga – opracowany przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej rejestr ponad dwóch i pół tysiąca incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów (w tym ponad pięćdziesięciu zabójstw) z lat 1987-2008. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego monitoringu prowadzonego przez redakcję antyfaszystowskiego magazynu Nigdy Więcej. Opisy zdarzeń pochodzą przede wszystkim od współpracowników i korespondentów pisma z całej Polski, a także od organizacji mniejszościowych, z mediów, portali internetowych oraz raportów krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych. Książka ukazała się w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej i Collegium Civitas projektu Przeciwdziałanie Nietolerancji, którego koordynatorami byli prof. dr hab. Stanisław Mocek i dr Rafał Pankowski. Projekt dotowany był przez Fundację Batorego w ramach Programu dla Tolerancji. Dodatkowe informacje: www.nigdywiecej.org.

Projekt monitoringu finansowania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

2009-01-06

Program Przeciw Korupcji rozpoczął projekt Monitoringu finansowania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, który ma celu poddanie społecznej kontroli źródeł finansowania oraz sposobów wydatkowania środków przez komitety wyborcze, wystawiające kandydatów w zbliżających się wyborach do PE. [więcej]

Lista organizacji

2009-01-05

Publikujemy listę 73 organizacji, które w 2009 roku otrzymały mikrogranty w ramach programu Masz Głos, Masz Wybór [więcej]

Do góry