Kronika

Mikrogranty

2009-01-04

Zachęcamy uczestników akcji „Masz głos, masz wybór” do ubiegania się o mikrogranty na realizację działań w 2009 roku. Po uprzednim zapoznaniu się z obowiązującymi zasadami przyznawania mikrograntów, wnioski można składać on-line na stronie www.maszglos.pl. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2009. [więcej]

Spotkanie "Strategia dla granic"

2009-01-03

24 lutego 2009 w ramach projektu Przyjazna granica zorganizowaliśmy spotkanie Strategia dla granic poświęcone dyskusji nad koniecznością budowy nowych i modernizacją istniejących przejść granicznych na północnej i wschodniej granicy Polski. [więcej]

Ustawa

2009-01-02

18 lutego 2009 Senat przyjął ustawę umożliwiającą polskim wyborcom głosowanie przez pełnomocnika, a także wydłużył czas trwania wyborów do dwóch dni. O rozwiązania takie apelowała m.in. koalicja organizacji pozarządowych 21 października, która prowadzi działania profrekwencyjne zmierzające do jak najliczniejszego udziału Polaków w wyborach. Fundacja Batorego jest jednym z inicjatorów powstania Koalicji przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku. [więcej]

Podsumowanie projektu

2009-01-01

W środę 28 stycznia 2009 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się konferencja podsumowująca projekt Monitoring wydatkowania wybranych funduszy publicznych. Po prezentacji wyników i wniosków z monitoringu, uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji panelowej na temat konfliktu pomiędzy przepisami określajacycmi dostęp do informacji publicznej a uregulowaniami dotyczacymi ochrony danych osobowych. [więcej]

<< 1 2 3 124 125 126 127 128 129 > >>
Do góry