Kronika

forumIdei

Unia sprzecznych modeli

2019-10-25

Publikujemy komentarz Szymona Ananicza o przestawieniu polityk UE w kierunku wsparcia nowego modelu rozwojowego. Model ten zasadniczo odbiega od wizji polskiego rządu, dla którego UE to wspólnota gospodarcza mająca wyrównywać różnice rozwojowe, bez kompetencji politycznych.

➡ forumIdei/Blog

Zgubne skutki braku standardów w obsadzaniu najwyższych stanowisk w państwie

2019-10-24

Kryzys związany z prezesem NIK nadwyręża zaufanie do państwa. Problemu można było uniknąć przeprowadzając rzetelny, transparentny wybór na stanowisko szefa NIK i dopuszczając do niego obywateli, pisze Grzegorz Makowski.

forumIdei

Spotkanie regionalne w Myszkowie

2019-10-21

Zapraszamy mieszkańców Myszkowa, przez które przebiega remontowana linia kolejowa Częstochowa-Zawiercie, na spotkanie, które odbędzie się 24 października w ramach Paktów uczciwości w godzinach 17.00-18.30.

Akcja Masz Głos

Webinarium o design thinking

2019-10-21

25 października o 19.00 zapraszamy na webinarium w ramach Akcji Masz Głos o użyciu metody design thinking w działaniach i konsultacjach społecznych. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Praca w Fundacji

Oferta pracy dla koordynatora/koordynatorki ds. współpracy dwustronnej i międzynarodowej

2019-10-18

Poszukujemy odpowiedzialnej, energicznej osoby z doświadczeniem w prowadzeniu projektów międzynarodowych i znajomością sektora organizacji pozarządowych w Polsce.

Praca w Fundacji

Oferta pracy dla koordynatora/koordynatorki w programie grantowym

2019-10-18

Poszukujemy solidnej, odpowiedzialnej osoby posiadającej wiedzę z zakresu przeciwdziałania wykluczeniom społecznym i znającej środowisko organizacji pozarządowych prowadzących działania w tym obszarze. Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę na stanowisku koordynatora/rki w programie grantowym Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

➡ forumIdei/Debaty

Wybory i co dalej?

2019-10-08

16 października o godz. 16.00 zapraszamy na debatę powyborczą. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami przeanalizujemy frekwencję i wyniki wyborów oraz zastanowimy się, co mówią nam one o polskim społeczeństwie, jego potrzebach i aspiracjach.

forumIdei

Zarządzanie strachem

2019-10-11

Analiza zarządzania strachem jako strategii politycznej na przykładzie kampanii antyuchodźczej prowadzonej przez polskich prawicowych polityków w latach 2015-2017.

➡ forumIdei/Blog

Legislacja bez obywateli – Komitety Wyborcze o procesie stanowienia prawa

2019-10-09

Dr Tomasz Zalasiński komentuje odpowiedzi Komietów Wyborczych na pytania o to jak powinien wyglądać proces stanowienia prawa zadane pod koniec sierpnia przez Obywatelskie Forum Legislacji.

forumIdei

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji komentują odpowiedzi komitetów wyborczych

2019-10-09

Pod koniec sierpnia poprosiliśmy sztaby pięciu komitetów wyborczych o odpowiedź na 7 pytań dotyczących naprawy procesu stanowienia prawa i wzmocnienia w nim udziału obywateli. Przedstawiamy komentarz do otrzymanych odpowiedzi.

Do góry