➡ forumIdei/Blog

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Zgubne skutki braku standardów w obsadzaniu najwyższych stanowisk w państwie

2019-10-24

Sprawa Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie schodzi z publicznej agendy. Na jej tle służby specjalne, które powinny były pana Banasia już dawno zweryfikować, wypadają nieudolnie. Kryzys związany z prezesem NIK nadwyręża zaufanie do państwa. Problemu można było uniknąć przeprowadzając rzetelny, transparentny wybór na stanowisko szefa NIK i dopuszczając do niego obywateli.

➡ forumIdei/Blog

Tomasz Zalasiński: Legislacja bez obywateli – Komitety Wyborcze o procesie stanowienia prawa

2019-10-09

Obywatelskie Forum Legislacji działające przy Fundacji im. Stefana Batorego (dalej: OFL), podobnie jak 4 lata temu, u schyłku kadencji Sejmu RP zwróciło się do Komitetów Wyborczych (dalej: KW) z ankietą zawierającą pytania na temat niezbędnych działań mających na celu poprawę jakości stanowionego prawa, a także partycypacji organizacji obywatelskich w tym procesie.

➡ forumIdei/Blog

Piotr Maciej Kaczyński: Europejski styl życia, czyli co?

2019-10-04

Gdy Ursula von der Leyen zaprezentowała zespół przyszłej Komisji Europejskiej, nie spodziewała ,jakie emocje wzbudzi jej pomysł, by jeden z komisarzy był odpowiedzialny za „europejski styl życia”. Skąd ta bitwa, która tylko z pozoru jest walką o słowa?

➡ forumIdei/Blog

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Obywatel kontra polityk: wyboista droga nie prowadzi w słusznym kierunku

2019-09-27

W czasach monologów, dyskusję uważam, za coś bardzo cennego. Dlatego dziękuję Dominice Wielowieyskiej za polemikę. W moim przekonaniu istotą naszego sporu jest to, jak powinien wyglądać stosunek między politykiem a obywatelami.

➡ forumIdei/Blog

Dawid Sześciło: Kogo w tych wyborach obchodzi ochrona zdrowia?

2019-09-11

Skoro już w kampanii wyborczej pojawił się temat ochrony zdrowia, to od walczących o głosy ugrupowań oczekiwałbym odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania. Jak przebudować źle zaprojektowane instytucje? Skąd wziąć dodatkowych 50 miliardów złotych rocznie na zdrowie? Wreszcie, jak zwiększyć o co najmniej 50 tysięcy liczbę lekarzy? Jak dotychczas, wszystkie partie migają się od odpowiedzi.

Zofia Lutkiewicz: Europejski watchdog bierze pod lupę wybory w Polsce

2019-09-06

W raporcie powstałym po wizycie przedstawicieli OBWE/ODIHR w Polsce organizacja rekomenduje wysłanie na zbliżające się wybory parlamentarne większej niż zazwyczaj misji obserwacyjnej. Czy to oznacza, że istnieje ryzyko, iż wybory zostaną sfałszowane?

➡ forumIdei/Blog

Tomasz Pietrzykowski: Lekcja #Emigate

2019-09-03

Sprawa hejtu zorganizowanego przez grupę sędziów bliskich ścisłemu kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości ma co najmniej dwa wymiary. Pierwszy jest stosunkowo jasny i w pewnym sensie banalny. To wymiar oceny etycznej i prawnej działań osób piastujących funkcję sędziego, które potajemnie zaangażowane były w organizację i prowadzenie kampanii oczerniania, obrażania i dezawuowania innych sędziów, krytycznych wobec działań podejmowanych przez rząd wobec sądownictwa.

➡ forumIdei/Blog

Szymon Ananicz: Kadry kluczem do kontroli prokuratury

2019-08-20

Zmiany zachodzące w prokuraturze od 2016 roku, czyli od włączenia jej w struktury władzy wykonawczej, przyciągają znacznie mniej uwagi mediów, organizacji obywatelskich i opinii publicznej niż kryzys sądowniczy i konstytucyjny. Nie wolno jednak zapominać o prokuraturze, jest ona bowiem integralną częścią systemu państwa prawa. Nowy raport niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia „Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany” daje rzadki wgląd w jej funkcjonowanie. Z opracowania wyłania się obraz kolejnej instytucji państwa zawłaszczanej przez władzę, zastępowania reguł ręcznym sterowaniem i – co chyba najgorsze – wprzęgania aparatu państwa w bieżącą walkę polityczną. Wszystko to ze szkodą dla praworządności.

Marta Jaroszewicz: NIK o opieszałości w systemie obsługi cudzoziemców

2019-08-13

Polska dzięki liberalnemu systemowi wydawania zezwoleń na pracę okresową stała się zarówno europejskim, jak i globalnym liderem, jeśli chodzi o napływ krótkoterminowej siły roboczej. Jednak zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nasz kraj może utracić tę pozycję, jeśli nie rozwiąże problemu złej organizacji i przeciągłości w systemie wydawania zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców chcących na dłużej pozostać w naszym kraju.

➡ forumIdei/Blog

Piotr Kosiewski: Instytucje kultury psują się od głowy

2019-08-09

Coraz większy niepokój budzi sytuacja w dwóch ważnych warszawskich muzeach: Narodowym oraz Historii Żydów Polskich POLIN. To dwa różne przypadki, jednak w obu kłopoty są wynikiem decyzji podjętych przez ministra kultury Piotra Glińskiego. Na ich przykładzie można też pokazać problemy, jakie wynikają ze sposobu sprawowania władzy przez obecnie rządzących.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Do góry