Kontakt

Joanna Załuska
tel. 22 536 02 76

Zobacz także

➡ forumIdei/Demokracja

Problematyka: system polityczny, kwestie reprezentacji i skuteczności rządzenia, prawo wyborcze, partie polityczne i ruchy społeczne, proces wyborczy i frekwencja, demokracja lokalna, rola i kompetencje samorządu terytorialnego.

Do najważniejszych wyzwań, jakie stoją obecnie przed Polską, należy usprawnienie mechanizmów demokratycznych z jednoczesnym zapewnieniem wyboru reprezentantów szerokim grupom społecznym i wspólnotom lokalnym. Wyzwaniem jest także dalszy rozwój samorządu terytorialnego – zwiększenie jego uprawnień, usprawnienie zarządzania oraz szersze angażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. 

Analizujemy polską politykę ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych, funkcjonowania samorządów terytorialnych oraz partii i ruchów politycznych. Zabiegamy o wprowadzenie do prawa ułatwień dla wyborców, poprawę reprezentatywności systemu wyborczego, zwiększenie przejrzystości i sprawności funkcjonowania administracji wyborczej, a także o podejmowanie systematycznych działań informacyjno-edukacyjnych na temat roli i kompetencji wybieranych władz oraz procedur.

Z pomocą ekspertów i praktyków przygotowujemy propozycje zmian służących poprawie jakości życia politycznego (aby zapobiec odwracaniu się od niej społeczeństwa) oraz wzmacnianiu i demokratyzacji samorządu lokalnego.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry