Kontakt

Szymon Ananicz
tel. 22 536 02 68
Marta Jaroszewicz
tel. 22 536 02 33
Antonina Michałowska
tel. 22 536 02 54
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
tel. 22 536 02 53
Antoni Wierzejski
tel. 22 536 02 69

Zobacz także

➡ forumIdei/Europa

Problematyka: polska polityka w ramach Unii Europejskiej, polityka wobec wschodnich sąsiadów, kwestie bezpieczeństwa, pozycja Polski w świecie.

Polska pozycja w świecie zależy od mocnego zakorzenienia naszego kraju w Unii Europejskiej. Kluczowe dla nas są także relacje ze wschodnimi sąsiadami: Ukrainą, Rosją i Białorusią.

Analizujemy polską politykę zagraniczną ze szczególnym uwzględnieniem działań naszego kraju w ramach Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy w Polsce oraz w niektórych państwach członkowskich UE nasila się kryzys demokracji i narasta eurosceptycyzm, kładziemy duży nacisk na proponowanie polityk związanych z obroną Unii jako wspólnoty wartości.

Definiujemy wyzwania i przedstawiamy możliwe działania w relacjach z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Wspieramy dialog obywatelski i ekspercki z naszymi wschodnimi sąsiadami. Od 2012 roku z kijowską Fundacją Odrodzenie organizujemy spotkania polityków, ekspertów i działaczy pozarządowych Forum Polska-Ukraina i koordynujemy pracę ekspertów Polsko-Ukraińskiej Grupy Dialogu. Uczestniczymy w różnych formatach dialogu UE-Rosja, a także w Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

Od 2019 roku prowadzimy projekt Bezpieczna i przyjazna granica PL-UA. Przygotowujemy systemową ocenę funkcjonowania granicy polsko-ukraińskich na trzech poziomach: krajowym (strategiczne zarządzanie granicą, współpraca polsko-ukraińska, współpraca ukraińsko-unijna), regionalnym (rola granicy w życiu regionów przygranicznych) i lokalnym (proces przekraczania granicy).


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry