Kontakt

Marta Jaroszewicz, kierownik projektu Bezpieczna i przyjazna granica PL-UA
mjaroszewicz@batory.org.pl
tel. 22 536 02 33

Bezpieczna i przyjazna granica PL-UA

Od 2019 roku prowadzimy projekt Poprawa zarządzania i odpowiedzialności na granicy polsko-ukraińskiej – rozwój społeczno-gospodarczy i prawa człowieka. Przygotowujemy systemową ocenę funkcjonowania granicy polsko-ukraińskich na trzech poziomach: krajowym (strategiczne zarządzanie granicą, współpraca polsko-ukraińska, współpraca ukraińsko-unijna), regionalnym (rola granicy w życiu regionów przygranicznych) i lokalnym (proces przekraczania granicy). Szczególny nacisk zostanie położony na postrzeganie granicy przez społeczności lokalne zamieszkujące w jej pobliżu.

Od lat 90. pogranicze polsko-ukraińskie jest obszarem intensywnych kontaktów transgranicznych: handlowych, turystycznych, rodzinnych oraz migracyjnych. Po 2014 roku, w związku z pogorszeniem sytuacji społeczno-gospodarczej na Ukrainie, rosyjskiej aneksji Krymu i wybuchu wojny na Donbasie, zasadniczo zwiększył się ruchu na granicy. Niedługo później weszły w życie przepisy o ruchu bezwizowym i umowa stowarzyszeniowa, upraszczając i intensyfikując kontakty między UE a Ukrainą.

Za tymi wszystkimi zmianami nie nadąża rozwój infrastruktury granicznej. Doprowadziło to do sytuacji, w której granica polsko-ukraińska stała się jednym z najbardziej obciążonych i niekomfortowych odcinków granicznych Unii Europejskiej. Wpływa to na jej wizerunek wśród podróżnych, ale niesie też określone konsekwencje dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy. Mimo to, kwestia granicy polsko-ukraińskiej jest bardzo często postrzegana jako problem czysto techniczny, nie mający implikacji społecznych i gospodarczych.

Wcześniejsze doświadczenia Fundacji Batorego pokazują, że dobrze uargumentowana i oparta na rzetelnych danych analiza może na nowo pobudzić debatę o możliwości poprawy komfortu podróżnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. A także o zwiększeniu pozytywnego wpływu granicy na społeczności lokalne. Chcemy pokazać, że granica może być nie tylko bezpieczna, ale także przyjazna i komfortowa.

Celem badania jest zidentyfikowanie problemów związanych z funkcjonowaniem granicy oraz jej wpływu na społeczności zamieszkujące tereny przygraniczne. Chcemy udokumentować pozytywne, jak i negatywne skutki bliskości granicy (handel transgraniczny, migracja zarobkowa, niewłaściwe zarządzanie, korupcja, niewystarczająca infrastruktura) dla grup szczególnie narażonych na dyskryminację oraz przedstawić rozwiązania, które mogą pomoc w lepszym funkcjonowaniu granicy, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy lokalnej.

Ukraińskimi partnerami projektu są Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie” i inicjatywa społeczna „Europa bez barier”.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry