Kontakt

Paweł Marczewski
tel. 22 536 02 66

Zobacz także

➡ forumIdei/Obywatele

Problematyka: sprawiedliwość społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji, społeczeństwo obywatelskie, działalność organizacji społecznych.

Pomimo dwóch dekad wzrostu gospodarczego dostęp do dobrej jakości usług publicznych wciąż w Polsce pozostaje w sferze niezrealizowanych postulatów. Ta sytuacja przyczynia się do poczucia marginalizacji dużych grup obywateli. W społeczeństwie polskim wciąż utrzymuje się niski, na tle innych krajów Europy i regionu, poziom zaufania do instytucji państwa i współobywateli.

Proponujemy działania zwiększające szanse i możliwości rozwoju obywatelek i obywateli poprzez poprawianie dostępu do usług publicznych dobrej jakości. Pracujemy też nad rozwiązaniami, które zachęcają Polaków do zaangażowania w życie publiczne.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry