Jak otrzymać publikację?

Nasze publikacje dostępne są nieodpłatnie.

Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy napisać do nas na:

publikacje@batory.org.pl

Publikacje

Ostatnio wydaliśmy:

 • Opinia prawna na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa Unii Europejskiej, Piotr Bogdanowicz (2020)
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. ma przełomowe znaczenie. TSUE przesądził, że okoliczności wyboru członków KRS oraz sposób jej funkcjonowania podlegają ocenie zgodności z prawem UE. KRS musi dawać wystarczające gwarancje niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Publikujemy opinię prawną w opracowaniu prof. Bogdanowicza.
  [PDF 259 KB]
 • Pogłębiający się kryzys w Polsce
  Kiedy w Europie umiera praworządność
  Prezentujemy nowy raport forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego oraz European Stability Initiative podsumowujący zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości pod rządami PiS. Zakres kontroli nad sądami i prokuraturą, który otrzymała władza wykonawcza i partia rządząca, nie ma precedensu w historii Unii Europejskiej. Raport zawiera rekomendacje dla Unii Europejskiej i państw członkowskich, jak wyhamować erozję państwa prawa w Polsce.
  Wersja polska [PDF 180 KB]
  English version [178 KB]
 • Urzędnicy wyborczy w działaniu
  Raport z badania
  Jacek Haman (2019)
  Wyniki badania urzędników wyborczych wskazują, że choć powstanie Korpusu Urzędników Wyborczych nie wywołało problemów, które stanowiłyby zagrożenie dla poprawności procesu wyborczego, zaś sami urzędnicy z reguły starali się spełniać swoje obowiązki jak najlepiej, to – generalnie – wprowadzone zmiany nie przyniosły systemowi wyborczemu korzyści, a jedynie skomplikowały pracę urzędów gmin – to główny wniosek raportu „Urzędnicy wyborczy w działaniu. Raport z badania” autorstwa dr. hab. Jacka Hamana.
  [PDF 216 KB]
 • Polityka mieszkaniowa dla Polski
  Dlaczego potrzeba więcej mieszkań na wynajem i czy powinno je budować państwo? Piotr Lis (2019)
  Profesor Piotr Lis przekonuje, że zwiększenie liczby mieszkań na wynajem jest korzystne nie tylko dla lokatorów, ale dla całej gospodarki, łagodzi bowiem negatywne konsekwencje kryzysów. Zdaniem autora państwo powinno odgrywać aktywną rolę w powiększaniu zasobu mieszkań na wynajem, ale jednocześnie nie należy traktować tego zasobu jako narzędzia zaspokojenia wszystkich istotnych potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Najem po preferencyjnych stawkach powinien być przede wszystkim sposobem na poprawę szans życiowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub na początku kariery zawodowej, a nie rozwiązaniem permanentnym.
  [PDF 537 KB]
 • Co oznacza dla Polski wyrok TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej? Piotr Bogdanowicz (2019)
  Czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej to zwycięstwo praworządności, czy porażka? A może znak, że powinniśmy „radzić sobie sami”? Pierwsze skutki decyzji Trybunału już widać: niezależni sędziowie, tak jak sędzia Paweł Juszczyszyn, powołując się na orzeczenie TSUE kwestionują wiarygodność KRS. Co może się stać dalej? Jakie działania powinien  podjąć polski rząd? Publikujemy analizę prof. Piotra Bogdanowicza
  [PDF 108 KB]
 • Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? Wnioski z badania jakościowego, Marta Jaroszewicz, Iryna Suszko (2019)
  Jak zarządzać jedną z najbardziej obleganych granic zewnętrznych UE, czyli naszą granicą z Ukrainą? Publikujemy podsumowanie badań diagnozujących problemy, które przeprowadziliśmy wspólnie z inicjatywą społeczną „Europa bez barier”.
  [PDF 145 KB]
 • Ustawa w 2 godziny 20 minut (2019)
  XIII raport Obywatelskiego Forum Legislacji podsumowuje monitoring stanowienia prawa w czwartym roku oraz podczas całej kadencji odchodzącego rządu i Parlamentu, zawiera także rekomendacje zmian, m.in. postulat ustawowego uregulowania procesu legislacyjnego.
  [PDF 1,2MB]
 • Nie trzecia, nie czwarta, a wspólna Opowieść o Rzeczypospolitej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Kryzys demokracji w naszym kraju nie musi oznaczać jej schyłku. Równie dobrze może stać się impulsem do jej odnowy. Aby to się udało, potrzebny jest konstruktywny pomysł na demokratyczną Polskę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podejmuje próbę sformułowania takiej propozycji. To zachęta do dyskusji, ale także do działania.
  [PDF 133 KB]
 • Unia sprzecznych modeli, Szymon Ananicz (2019)
  Publikujemy komentarz Szymona Ananicza o przestawieniu polityk UE w kierunku wsparcia nowego modelu rozwojowego. Model ten zasadniczo odbiega od wizji polskiego rządu, dla którego UE to wspólnota gospodarcza mająca wyrównywać różnice rozwojowe, bez kompetencji politycznych.
  [PDF 124 KB]
 • Zarządzanie strachem. Jak prawica wygrywa debatę publiczną w Polsce, Paweł Cywiński, Filip Katner, Jarosław Ziółkowski (2019)
  Analiza zarządzania strachem jako strategii politycznej na przykładzie kampanii antyuchodźczej prowadzonej przez polskich prawicowych polityków w latach 2015-2017
  [PDF 213 KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Sądownictwo Powszechne, Jacek Czaja (2019)
  Ostatnia z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 287KB]


➡ forumIdei/Demokracja

➡ forumIdei/Obywatele

➡ forumIdei/Państwo prawa 

➡ forumIdei/Europa 

➡ forumIdei/Debaty

➡ Opinie i stanowiska Zespołu Ekspertów Prawnych


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry