Polska-Ukraina. Granica nowoczesnego sąsiedztwa | Польща-Україна. Кордон сучасного сусідства

Polsko-ukraińska granica niemal zupełnie zniknęła z debaty publicznej w obu krajach. Tymczasem sytuacja na granicy coraz bardziej się komplikuje. W czasach bezprecedensowej migracji, rosnącej współpracy gospodarczej, ale także wyzwań w wymiarze bezpieczeństwa granica ta, to jak jest „urządzana”, jaka rolę odgrywa w regionach przygranicznych ma ogromne znaczenie dla naszych relacji. Granica ta jest też swoistą wizytówką sprawczości polskiego państwa zarówno w Kijowie, jak i w Brukseli.

Jak sytuacja na granicy wpływa i może wpływać w przyszłości na stosunki dwustronne? Jak oddziałuje na pogranicze? Jak wygląda i jak powinna wyglądać polityka państwa polskiego, także na poziomie samorządowym w tej sferze?

Na te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć w oparciu o badania jakościowe przeprowadzone przez forumIdei Fundacji Batorego (po stronie polskiej) wraz z inicjatywą społeczną Europa bez barier (po stronie ukraińskiej) w ramach projektu Poprawa zarządzania i odpowiedzialności na granicy polsko-ukraińskiej – rozwój społeczno-gospodarczy i prawa człowieka. Autorami badań po stronie polskiej są Marta Jaroszewicz i Krzysztof Mrozek, a po stronie ukraińskiej Iryna Sushko.

Debata była transmitowana w języku ukraińskim.

Prezentacja badań:
- Iryna Sushko (dyrektorka inicjatywy społecznej Europa bez barier, Kijów)
- Marta Jaroszewicz (ekspertka forumIdei Fundacji Batorego, Warszawa)

Komentarze:
- Paweł Kowal (poseł, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)
- ks. Stefan Batruch (prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin)
- Yevhen Hlibovytsky (założyciel centrum ekspertyz pro.mova, wykładowca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów)

Debatę prowadziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (dyrektorka forumIdei Fundacji Batorego, Warszawa)


Дискусія  "Польща-Україна. Кордон сучасного сусідства" відбудеться 18 листопада у Фундації Стефана Баторія у Варшаві. Дискусія транслюватиметься українською мовою онлайн. Починаємо o 16:00 за київським часом (15:00 варшавського часу)

Польсько-український кордон майже цілком зник з публічної дискусії в обох країнах. Тимчасом ситуація на кордоні щораз складніша. У період безпрецедентної міграції, зростання економічної співпраці, а також викликів у сфері безпеки, цей кордон (його облаштування та роль для прикордонних регіонів) має величезне значення для наших відносин. Цей кордон також становить своєрідну візитку ефективності польської держави як у Києві, так і в Брюсселі.

Як ситуація на кордоні впливає і може впливати у майбутньому на двосторонні відносини? Як впливає на пограниччя? Як виглядає і як повинна виглядати політика польської держави у цій сфері, також на рівні місцевого самоврядування?

На ці питання ми хотіли б відповісти, спираючись на якісні дослідження, проведені Форумом Ідей (forumIdei) Фонду Баторія (з польського боку) разом із громадською ініціативою „Європа без бар'єрів” (з українського боку) у рамках проекту “Покращення управління і підвищення відповідальності на польсько-українському кордоні — суспільно-економічний розвиток і права людини”.

Авторами досліджень з польського боку є Марта Ярошевич і Кшиштоф Мрозек, a з українського боку — Ірина Сушко.

Запрошуємо на трансляцію онлайн. Дискусія транслюватиметься українською мовою.


Презентація досліджень:
- Ірина Сушко (директорка суспільної ініціативи “Європа без бар'єрів”, Київ)
- Марта Яросевич (експертка forumIdei Фонду Баторія, Варшава)

Коментарі:
- Павел Коваль (посол, Інститут Політичних Досліджень Польської Академії Наук, Варшава)
- о. Стефан Батрух (голова Фонду Духовної Культури Пограниччя, Люблін)
- Євген Глібовицький (засновник Центру Експертиз pro.mova, викладач Українського Католицького Університету, Львів)

Модерування: Катажина Пелчинська-Наленч (директорка forumIdei Фонду Баторія, Варшава)


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry