Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych

28 stycznia 2020 r., godz. 10.30 – 14.30

Fundacja im. Stefana Batorego oraz kancelaria Clifford Chance zapraszają na seminarium "Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych". Korupcja jest w zamówieniach publicznych czynnikiem ryzyka i niepewności. Jak szacuje Komisja Europejska w jej wyniku Unia może tracić ok. 5 miliardów euro rocznie. Podnosi koszty inwestycji i zarządzania procesem zakupowym. Ogranicza także dostęp do rynków i konkurencję, stanowi realne finansowe obciążenie dla konsumentów, rządów i obywateli. W jaki sposób jej przeciwdziałać, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji? Na tym skupimy się podczas seminarium. Swoim doświadczeniem podzielą się prawnicy, przedstawiciele zamawiających, wykonawców oraz organizacji społecznych. Opowiedzą oni w jaki sposób rozpoznawać nadużycia w zamówieniach, jak ich unikać, a także jakie są obszary najczęściej na nie narażone. Na podstawie przykładów z praktyki zawodowej opowiedzą również o najczęstszych obszarach nadużyć. Dzięki udziałowi gości z także Transparency International, podczas spotkania zostanie pokazana również ogólnoeuropejska perspektywa. Seminarium skierowane jest do praktyków zajmujących się na co dzień prawem zamówień publicznych, prawników, urzędników, a także pracowników firm realizujących zamówienia ze środków publicznych i unijnych.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części: teoretyczną (wykład wprowadzający i panel dyskusyjny) oraz praktyczną (sesje warsztatowe).

Pierwsza cześć spotkania będzie transmitowana na żywo na profilu Fundacji Batorego na Facebooku.

Program spotkania:
CZĘŚĆ I 10.30 – 10.35

Powitanie: Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji Batorego

10.35 – 11.00 Wykład wprowadzający Ryzyka korupcyjne i ich prewencja w trakcie realizacji zamówienia

  • Paweł Pogorzelski, adwokat w kancelarii Clifford Chance

11.00 – 12.30 Panel dyskusyjny Jakie nadużycia najczęściej zagrażają prawidłowej realizacji zamówień?

- Piotr Baczmański, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

- Michaela Rajkova, Transparency International Bulgaria

- dr hab. Piotr Bogdanowicz, kancelaria Clifford Chance

- Marcin Szymański, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Moderacja: Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego
[zapewniamy polsko-angielskie tłumaczenie]

12.30 – 12.50 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II 12.50 – 14.20
Równoległe sesje warsztatowe:
Uwaga! Na każdą z sesji przypada ograniczona liczba miejsc. Prosimy o wcześniejsze zapisy przez formularz internetowy.

1. Metodologia obywatelskiego monitoringu projektów infrastrukturalnych na podstawie doświadczeń polskich i bułgarskich paktów uczciwości.

Na jakie obszary i ryzyka nadużyć zwracają uwagę społeczni obserwatorzy na etapie realizacji zamówienia? Skuteczność inicjatyw polegających na obywatelskiej obserwacji zamówień oraz ograniczenia i wyzwania z nimi związane. Porównanie metodologii monitoringu zamówień na projekty budowlane prowadzonego obecnie w Bułgarii i w Polsce.

sesja w języku angielskim, prowadzący: Grzegorz Makowski, Michaela Rajkova, Marcin Waszak

2. Zagrożenie korupcją i nadużyciami w zamówieniach publicznych – najczęstsze ryzyka i jak ich uniknąć z perspektywy organów ścigania

Omówienie najczęstszych obszarów ryzyk nadużyć i korupcji w relacjach zamawiający – wykonawca. Opis i przykłady zachowań sprzyjających powstawaniu mechanizmów korupcyjnych. Jakie zachowania mogą wzbudzić zainteresowanie organów ścigania i dlaczego?

prowadzący: Krzysztof Krak

3. Europejskie środki przeciwdziałania nadużyciom w zamówieniach

prowadzący: Piotr Baczmański, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

14.20            Lunch


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry