Kontakt

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka forumIdei
kpelczynska@batory.org.pl
tel. 22 536 02 53


Piotr Kosiewski
, wicedyrektor forumIdei
pkosiewski@batory.org.pl
tel. 22 536 02 72

Zespoły ekspertów

Zespół forumIdei

Z forumIdei współpracują:

  • Zespół Ekspertów Prawnych - ocena zgodności z Konstytucją RP i normami międzynarodowymi projektów aktów prawnychj wnoszonych do parlamentu/ monitorowanie działań Trybunału Konstytucyjnego i wymiaru sprawiedliwości,
  • Zespół Ekspertów ds. Wyborczych - działania na rzecz zmian w prawie i praktyce organizacji wyborów w celu podniesienie reprezentatywności wyników, ułatwienia obywatelom świadomego oddawania głosu i usprawnienia sposobu informowania o wyborach,
  • Obywatelskie Forum Legislacji - monitoring procesu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości na konsultacje publiczne i zabezpieczenia antykorupcyjne oraz przestrzegania zasad dobrej legislacji.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry