Zasady przyznawania dotacji

Dotacje przyznawane są, w trybie konkursowym, na działania związane z doskonaleniem głosu i podnoszeniem umiejętności wokalnych członków amatorskich zespołów chóralnych np. na organizację warsztatów emisji głosu, interpretacji utworów, zatrudnienie profesjonalnego dyrygenta, opłacenie udziału w konkursach.

O dotacje mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (nie muzyczne), domy kultury i parafie, które prowadzą amatorskie zespoły chóralne w województwie mazowieckim.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 4 000 zł. Z dotacji można pokryć 100% kosztów planowanych działań (zarówno koszty osobowe, jak i nieosobowe).

Termin składania wniosków: 1 maja 2019

Rozstrzygnięcie konkursu: 1 czerwca 2019

Dotację przeznaczyć można na działania od 1 lipca 2019 do 31 stycznia 2020.

Procedura podejmowania decyzji:

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje, upoważniona przez Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego, Kapituła Funduszu, w składzie: Andrzej Borzym – chórmistrz Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Gozdek, chórzysta zespołu męskiego Gregorianum, Jacek Iwaszko, muzykolog, chórzysta zespołu męskiego Gregorianum oraz Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego, Berenika Jozajtis – dyrygentka Zespołów Chłopięcego i Męskiego Gregorianum, Dorota Kotarska – fundator oraz przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego.

Kryteria oceny projektów:

  • merytoryczna jakość planowanych działań
  • jasny opis działań i racjonalność wydatków

Preferowane będą działania niedawno zainicjowane, prowadzone w mniejszych miejscowościach na Mazowszu i prowadzone przez stowarzyszenia oraz fundacje.

Prosimy o przesłanie wniosku do 1 maja 2019 pocztą elektroniczną na adres azowczak@batory.org.pl. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę chóru. Organizacje, którym zostanie przyznana dotacja poprosimy o przysłanie oryginału wniosku oraz dokumentów koniecznych do podpisania umowy: aktualnego wypisu z rejestru lub innej podstawy prawnej działania instytucji, statutu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok (wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową).

Formularz wniosku

 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry