Kontakt

Stypendyści

➡ Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel

Fundusz został utworzony w 2015 roku z darowizny Jadwigi Chruściel, córki Antoniego Chruściela ps. „Monter” - dowódcy Powstania Warszawskiego. Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla wyróżniających się w nauce uczniów gimnazjum i absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w rodzinnej miejscowości patrona szkoły -  Gniewczynie Łańcuckiej.  

Fundusz oferuje stypendia dla:
  • dla uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej z Zespołu Szkół - stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
  • absolwentów Zespołu Szkół kontynuujących naukę w szkołach ponadpodstawowych – stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
  • absolwentów Zespołu Szkół, zakwalifikowanych na I rok studiów – stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
  • absolwentów Zespołu Szkół studiujących na II i III roku studiów dziennych – stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca)

Warunkiem otrzymania stypendium jest udokumentowanie średniej ocen 4,8 w przypadku uczniów siódmej klasy szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum oraz 4,5 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów i studentów. 

Od 2015 roku Kapituła Funduszu przyznała 124 stypendia na łączną kwotę 217 200 zł.

Zasady ubiegania się o stypendia

Wnioski o stypendia na kolejny rok szkolny i akademicki należy składać do 31 lipca.

Uwaga: Osoby, które chcą przekazać darowiznę na Fundusz proszone są o przekazywanie wpłat na konto Fundacji Batorego: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem: Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry