Kontakt

Agnieszka Zowczak
tel. 22 536 02 09

Stypendyści

➡ Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów

Fundusz został utworzony przez Janinę i Tomasza Maczugów w roku 2012 ze środków zebranych dzięki licytacji ich księgozbioru.

Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla uczniów z niezamożnych rodzin z Wadowic i Nowego Sącza. Fundusz oferuje:
  • stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku (od września do czerwca),
O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na państwowych uczelniach wyższych – uczniowie: I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Od 2013 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 28 studentom na łączną kwotę 140 000 zł.

Zasady ubiegania się o stypendia

Wnioski o stypendia należy składać do 1 czerwca.
  
Uwaga: Osoby, które chcą przekazać darowiznę na Fundusz proszone są o przekazywanie wpłat na konto Fundacji Batorego: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem: Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry