Kontakt

Agnieszka Zowczak
tel. 22 536 02 09

Dotacje

➡ Fundusz Małgorzaty Szejnert

Fundusz utworzony został w 2001 roku z darowizny 14 000 akcji firmy Agora SA o wartości 855 881,76 zł, przekazanych przez Małgorzatę Szejnert. Fundusz ma charakter funduszu wieczystego.

Od 2018 roku dotacje przekazywane są wybranym, w porozumieniu z Fundatorką, inicjatywom na rzecz dzieci i młodzieży. W latach 2013 - 2016 środki z Funduszu współfinasowały dotacje w programie Równe Szanse. Do 2013 roku dochody z inwestowania kapitału Funduszu przeznaczane były na projekty dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych i ochronę zdrowia oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych w programie Kolorowa Akademia.

Od 2002 roku z dochodów z inwestowania środków Funduszu przekazano 226 dotacji na łączną kwotę 1 099 070 zł.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry