Kontakt

Agnieszka Zowczak
tel. 22 526 02 09

Dotacje

➡ Fundusz Rodziny Gavellów

Fundusz utworzony w 2010 roku z dorocznej darowizny Fundacji Quo Vadis Rodziny Gavellów z USA.

Środki Funduszu przeznaczone są na dotacje dla organizacji prowadzących lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk i z mniejszych miejscowości w województwie świętokrzyskim.

Od 2010 roku ze środków Funduszu przekazano 40 dotacji na łączną kwotę 641 442, 50 .


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry