Kontakt

Agnieszka Zowczak
tel. 22 536 02 09

Stypendyści

➡ Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

Fundusz utworzony w 2015 roku z darowizny Grupy Pracuj.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami:

  • w Gdańsku: na Politechnice Gdańskiej,
  • w Krakowie: na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
  • w Poznaniu: na Politechnice Poznańskiej,
  • w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej,
  • w Warszawie: na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
  • we Wrocławiu:  na Politechnice Wrocławskiej.

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści zamierzający studiować na wymienionych powyżej uczelniach, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Fundusz oferuje stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca), doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której przyjęty został stypendysta /stypendystka.

Od 2016 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 51 studentom na łączną kwotę 338 800 zł.

Zasady ubiegania się o stypendia więcej

Osoby, które chcą przekazać darowiznę na Fundusz proszone są o przekazywanie wpłat na konto Fundacji Batorego: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem: Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry