Kontakt

Agnieszka Zowczak
tel. 22 536 02 09

Stypendyści

➡ Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka

Fundusz utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Fundusz jest zasilany z darowizn indywidualnych i wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanych przez członków Rodziny Putków oraz osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. Fundusz oferuje:

  • stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
  • stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),
  • możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych.

Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 257 stypendiów rekrutacyjne, 126 stypendiów na pierwszy rok studiów, 76 na drugi rok studiów i 35 stypendiów na trzeci rok studiów łącznie na kwotę 1 273 880 zł.

Zasady ubiegania się o stypendia

Wnioski o stypendia należy składać do 1 czerwca.

Uwaga: Osoby, które chcą przekazać darowiznę na Fundusz proszone są o przekazywanie wpłat na wydzielone konto Fundacji Batorego: 88 1030 1016 0000 0000 6145 0068 z dopiskiem: Fundusz „Rozwiń Skrzydła”.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry