Stypendyści

2019

 • Maria Lipińska – studentka I roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Nowaczkiewicz – studentka I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Adrian Wojtasik – student I roku dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Aleksandra Zagórska – studentka I roku na kieunku lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Mikołaj Frycz – student I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Konrad Janus – student II roku, SGH
 • Żaneta Okła – studentka II rok filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim

2018

 • Kacper Jabłonka student I roku MISH  na Uniwersytecie Warszawskim  
 • Konrad Janus – student I roku, SGH
 • Mateusz Mickiewicz student I roku pracy socjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Agata Momot studentka I roku  MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim  
 • Żaneta Okła studentka I rok filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Magdalena Ścibek studentka I roku kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej
 • Aleksandra Bukowska  studentka II roku pedagogiki na SGGW
 • Anna Bukowska  studentka II roku pedagogiki na SGGW
 • Natalia Jakielska  studentka II roku budownictwa na SGGW
 • Igor Kubalski student II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim

2017

 • Aleksandra Bukowska  studentka I roku pedagogiki na SGGW
 • Anna Bukowska  studentka I roku pedagogiki na SGGW
 • Natalia Jakielska  studentka I roku budownictwa na SGGW
 • Igor Kubalski student I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Marta Olender  studentka I roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim - rezygnacja
 • Marcin Jasiński  student II roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Maria Matlińska-Niemiatowska  studentka II roku kierunku lekarsko-dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Sebastian Sosnowski  student II roku MISH na Uniwersytecie Warszawskim

2016
 • Zuzanna Dziedzic   studentka I roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim - rezygnacja
 • Marcin Jasiński student I roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Maria Matlińska-Niemiatowska  studentka I roku kierunku lekarsko-dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Beata Pawlikowskastudentka I roku matematyki na Politechnice Warszawskiej
 • Sebastian Sosnowski student I roku MISH na Uniwersytecie Warszawskim
 • Mateusz Wawrzeńczyk student I roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Karolina Oleksiak studentka II roku informatyki i ekonometrii na SGGW
 • Anna Suska studentka II roku bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim
2015
 • Michał Młynarski student I roku automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej
 • Karolina Oleksiak studentka I roku informatyki i ekonometrii na SGGW
 • Anna Suska studentka I roku międzywydziałowych studiów filologiczno - kulturoznawczych i bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim
 • Paweł Ziemiański  student I roku energetyki na Politechnice Warszawskiej
 • Adam Dobrakowski student II roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Paulina Kloczkowska  studentka II roku logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Ida Matysek studentka II roku filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Siereda studentka II roku arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Andrzej Strzałkowski student II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim

2014
 • Adam Dobrakowski student I roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Paulina Kloczkowska  studentka I roku logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Ida Matysek studentka I roku filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Siereda studentka I roku arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Andrzej Strzałkowski student I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Sylwia Daśko studentka II roku, SGH
 • Magdalena Bobel studentka II roku europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Roberta Zaręba   studentka II roku filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim

2013 
 • Magdalena Bobel – studentka europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Sylwia Daśko –  studentka Szkoły Głównej Handlowej
 • Agnieszka Mendyk – studentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • Olga Rybak – studentka slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Agata Sarzyńska – studentka kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim (stypendium na II rok)
 • Roberta Zaręba – studentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim
2012
 • Miłosz Bogić – student reżyserii dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina
 • Piotr Budziński – student europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Maciej Gawłowski – student geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej
 • Estera Przestrzelska – studentka geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej
 • Agata Sarzyńska – studentka na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim
2011
 • Marta Dorszyńska – studentka Szkoły Głównej Handlowej
 • Ewelina Jesionowska – studentka  finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim
 • Daria Pszenna – studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim

2010
 • Maciej Dołęgiewicz – student prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Kinga Jambor – studentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Mateusz Jocz – student matematyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Barbara Olszewska – studentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki w Akademii Sztuk Pięknych
 • Monika Żyłkowska – studentka Szkoły Głównej Handlowej
2009
 • Anna Kozioł – studentka historii na Uniwersytecie Warszawskim
 • Jerzy Kurowicki – student prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Anna Malec – studentka kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Rafał Wojno – student prawa na Uniwersytecie Warszawskim 
2008
 • Anna Piekutowska – studentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • Szymon Pruszyński – student europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Katarzyna Tumiel – studentka europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry