Kontakt

maszglos@batory.org.pl
Anna Wawrzyniak
tel. 22 536 02 04
Alicja Zaczek-Żmijewska
tel. 22 536 02 62
Joanna Załuska
tel. 22 536 02 76

Akcja Masz Głos

W akcji Masz Głos od 2006 r. wspieramy mieszkańców i mieszkanki w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. Co roku zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne z całej Polski, oferując im pomoc i wsparcie w pobudzaniu aktywności obywatelskiej, budowaniu dialogu mieszkańców i mieszkanek z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym i integracji lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy. Działania prowadzimy we współpracy z organizacjami partnerskimi.

Najlepsze praktyki wyróżniamy nagrodą Super Samorząd. Nazwa ta nawiązuje do idei samorządu rozumianego jako wspólnota mieszkańców, a nie urząd gminy i jego pracownicy. Nagroda jest wręczana zarówno organizacjom i grupom mieszkańców uczestniczącym w akcji, jak również współpracującym z nimi władzom lokalnym.

Do edycji 2018/2019 akcji przystąpiło ponad 300 uczestników i uczestniczek: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, rady seniorów, biblioteki i inne instytucje działające na terenie ponad 200 gmin. Podobnie jak w zeszłym roku największą grupę pośród uczestników i uczestniczek stanowią organizacje pozarządowe.

W 2019 roku w ramach akcji Masz Głos ruszy Akademia Samorządowa - projekt wsparcia dla działaczy lokalnych, który są samorządowcami i chcą być skuteczni w swojej roli. Skierowana jest przede wszystkim do byłych uczestników akcji Masz Głos, którzy w wyborach samorządowych z 2018 dostali się do władz lokalnych i są radnymi, wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.

Od początku w akcji wzięło udział ponad 2600 uczestniczek i uczestników z ponad 700 gmin z całej Polski.

Nagrody Super Samorząd 2019
Więcej o akcji Masz Głos.

 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry