Akademia Samorządowa

Akademia Samorządowa to projekt wsparcia dla działaczy lokalnych, który są samorządowcami i chcą być skuteczni w swojej roli. Akademia została zainicjowana w ramach akcji Masz Głos. Pilotażowy etap jej funkcjonowania rozpocznie się we wrześniu 2019 i potrwa do czerwca 2020.

Akademia Samorządowa skierowana jest przede wszystkim do byłych uczestników akcji Masz Głos, którzy w wyniku wyborów samorządowych w 2018 dostali się do władz lokalnych i dziś są radnymi, wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. Wsparciem zostanie objęta grupa samorządowców z 24 gmin. W dalszej kolejności Akademia otwarta jest dla wszystkich, którzy pracują w strukturach władz lokalnych i którym bliska jest idea partycypacji.

Ideą Akademii jest udzielenie uczestnikom wsparcia merytorycznego i kompetencyjnego, aby mogli aktywnie działać we władzach i „demokratyzować” samorząd. W ramach tego przedsięwzięcia zdobędą wiedzę, narzędzia, materiały, wsparcie eksperckie z zakresu najnowszych zmian w prawie samorządowym, dobrych praktyk samorządowca, zwłaszcza w obszarze współpracy z mieszkańcami, a także poszerzą wiedzę o przepisach, procedurach, marketingu politycznym i przysługujących im uprawnieniach.

Uczestnicy będą pogłębiać kompetencje pod opieką koordynatorów i ekspertów programu, ale też uczyć się wzajemnie od siebie, dzielić doświadczeniami w ramach spotkań lokalnych i w formule on-line. Koordynatorami merytorycznymi będą: Szymon Osowski, prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, specjalista od prawa samorządowego, jawności i praw obywatelskich, Anna Graczyk-Osowska, prezeska Stowarzyszenia POLITES, specjalistka ds. wolontariatu i Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana Batorego.

Więcej informacji na stronie: www.maszglos.pl


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry