Kampanie społeczne

W koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzimy ogólnopolskie kampanie społeczne zachęcające obywateli i obywatelki do świadomego i odpowiedzialnego udziału w  wyborach. Zachęcamy do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
Informujemy o sposobach głosowania, kompetencjach władz i o tym, jak można ubiegać się o mandat.

Od 2006 roku zorganizowaliśmy trzynaście kampanii: przed wyborami samorządowymi 2006, 2010, 2014 i 2018, przed wyborami parlamentarnymi 2007, 2011, 2015 i 2019, przed wyborami prezydenckimi 2010 i 2015 oraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009, 2014 i 2019 roku.


Kampania Zabierz głos - bo go stracisz

Kampania społeczna ma charakter profrekwencyjny i jest ponadpartyjna. Opowiada się za demokracją, której podstawą jest głos obywateli. Ten głos tracimy, nie idąc na wybory.

W spocie kampanii różne osoby zabierają głos i wypowiadają się ponad sporami politycznymi. Odwołują się do swoich własnych przekonań, do tego, na czym im naprawdę zależy. Każdy z nich ma swój powód, aby iść na wybory. Młody mężczyzna myśli o czystym powietrzu, starsza pani o służbie zdrowia, ktoś inny o ludzkiej solidarności. Na koniec kobieta, od której bije siła i niezależność, zdecydowanym głosem mówi: „Kiedy mówią mi, co się liczy… ja wiem, że mój głos liczy się tylko, jeśli go oddam”. Spot zamyka głos Andrzeja Seweryna, który do pójścia do urn apeluje hasłem kampanii „Zabierz głos, bo go stracisz! 13 października głosuj w wyborach do Sejmu i Senatu”.

Wraz z kampanią ruszyła strona z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wyborów, m.in. z kalendarzem i poradnikiem wyborczym oraz profil kampanii na Facebooku.

Kampanię Zabierz głos, bo go stracisz organizuje Fundacja im. Stefana Batorego. Wspierają ją licznie organizacje pozarządowe, m.in. Front Europejski, Fundacja Geremka, Fundacja: Projekt Polska, Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Związek Miast Polskich.

Strategię kampanii opracował Grzegorz Markowski z CPC Brand Consultants. Za koncepcję kreatywną i realizację odpowiada agencja Directors, zaś za produkcję Flota Filmowa. 

Kampania będzie emitowana w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych, w internecie, mediach społecznościowych oraz prasie. W przestrzeni miejskiej pojawi się na ekranach w komunikacji oraz nośnikach elektronicznych w kinach.


Kampania Lepiej wybierz!

W kampanii Lepiej wybierz! podkreślaliśmy, że istotne jest nie tylko oddanie głosu, ale przede wszystkim postawienie na tych kandydatów, którzy – niezależnie od barw partyjnych – mają jedną cechę wspólną: chcą wspierać i troszczyć się o jedność Europy. Na stronie www.lepiejwybierz.pl wyjaśnialiśmy, jak wziąć udział w wyborach bez względu na okoliczności, np. poza miejscem zameldowania, a nawet podczas pobytu za granicą. Wyjaśnialiśmy procedury wyborcze, jak oddać ważny głos, przypominaliśmy o ważnych datach w kalendarzu wyborczym, przybliżaliśmy, czym zajmuje się Parlament Europejski oraz jakie są kompetencje zasiadających w nim posłów i posłanek.

Poprzez zabawne teksty, zwane „lepiejami”, chcieliśmy zainteresować Polki i Polaków wyborami. Napisali je dla nas m.in. Michał Rusinek i Andrzej Saramonowicz,  a w spotach zaprezentowali je m.in. Mateusz Damięcki, Olga Bołądź, Piotr Machalica, Maria Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz oraz Dorota Wellman.O zmotywowanie do udziału w wyborach starały się – w ramach kampanii Lepiej wybierz! – organizacje od lat zachęcające do aktywności obywatelskiej. Są to organizacje Frontu Europejskiego: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bronisława Geremka, Fundacja im. Roberta Schumana, Projekt: Polska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a także Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.


Kampania społeczna Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską

Pod koniec 2018 roku wraz z Kulturą Niepodległą zainaugurowaliśmy kampanię społeczną Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską, w ramach której przygotowaliśmy 100 pytań na stulecie niepodległości. Zaprosiliśmy Polki i Polaków do wspólnej zabawy i refleksji na podsumowanie jubileuszowego roku. Podstawowym elementem kampanii była strona internetowa www.jakajestpolska.pl z quizem zawierającym setkę pytań do internautów. Były to pytania o sprawy ważne, a także dotyczące codziennego życia. Internauci mogli sprawdzić, na ile ich odpowiedzi są zbieżne lub różnią się od opinii Polek i Polaków zebranych w reprezentatywnym internetowym badaniu przeprowadzonym w grudniu 2018 przez firmy badawcze Diffrence i Ariadna. Sondaż dotyczył poglądów Polaków na zagadnienia związane z historią, religią, rodziną, stylem życia. Pytania dotyczyły m.in. związków partnerskich, smogu, finansowania in vitro, emigracj i z Polski, pracy i rodziny. Zebrane odpowiedzi podważają obiegowe opinie o naszym społeczeństwie jako walczących plemionach: konserwatystach zantagonizowanych z liberałami. Akcja ma również swoich Ambasadorów, którzy udostępnili swoje odpowiedzi na pytania z quizu; są one dostępne na stronie internetowej kampani.

Pełne wyniki badań

Kampanię wsparły: TVN, onet.pl, radio Zet, gazeta.pl. Przy przygotowaniu kampanii pro bono pracowało wiele firm, którym bliska była idea kampanii: DDB&tribal, CPC: Brand Consultans, Huncwot, Juice, Televisor, Difference, Ariadna, Moodage, PHD Media Direction.

W ramach kampanii ogłosiliśmy konkurs dla dziennikarzy na esej będący interpretacją wyników ogólnopolskiego sondażu oraz ankiety towarzyszących kampanii społecznej. Jury w składzie: Edwin Bendyk - przewodniczący jury, Max Cegielski, Magdalena Grzebałkowska, Agnieszka Szydłowska, Bartosz Węglarczyk, przyznało jedną główną nagrodę Bartoszowi Kozdębie za tekst „Tożsamość porwana”. Esej został opublikowany w portalu Onet.pl.

Informacja prasowa o wynikach konkursu


Kampania Twój głos ma moc. Użyj jej!

Przed wyborami 21 października 2018 roku prowadziliśmy samorządową kampanię profrekwencyjną pod hasłem „Twój głos ma moc. Użyj jej!”. Zachęcaliśmy w niej obywateli i obywatelki do udziału w głosowaniu, pokazując jak wiele spraw w naszym życiu codziennym zależy od decyzji władz samorządowych.


Kampanię prowadziła koalicja organizacji społecznych, które działają na rzecz zwiększenia aktywności obywateli na poziomie lokalnym i współpracy władz samorządowych z mieszkańcami. W jej skład weszły: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Aktywności Lokalnej, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.


Więcej o kampaniach profrekwencyjnych organizowanych przez nas w latach 2007-2015.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry