O Masz Głos Masz Wybór

Mobilizujemy obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach władz wszystkich szczebli. Pomagamy organizacjom społecznym i grupom lokalnym w podejmowaniu działań służących integracji wspólnot wokół rozwiązywania lokalnych problemów, budowie dialogu i współpracy z władzami samorządowymi oraz zwiększania udziału mieszkańców i mieszkanek w decyzjach dotyczących rozwoju ich społeczności. Prowadzimy obserwacje przebiegu kampanii wyborczych i przebiegu głosowania.

  • Akcja Masz Głos ogólnopolska akcja społeczna angażująca mieszkańców do działań na rzecz poprawy ich otoczenia w dialogu i współpracy z władzami samorządowymi
  • Kampanie społeczne akcje społeczne oraz kampanie zachęcające do udziału w wyborach i upowszechniające wiedzę o procedurach wyborczych i kompetencjach wybieranych władz
  • Monitoring wyborów – społeczna obserwacja sposobu organizacji wyborów i przebiegu głosowania
  • Monitoring kampanii wyborczej w TVP monitoring bezstronności głównego wydania programu informacyjnego TVP


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry