Monitoring wyborów

Prowadzimy obserwacje przebiegu pełnego procesu wyborczego: od przygotowania i organizacji wyborów, finansowanie kampanii przez komitety wyborcze, prezentowanie kampanii w mediach publicznych aż do monitoringu przebiegu głosowania w dniu wyborów i analizy oddanych głosów nieważnych.

Monitoring kampanii wyborczych w telewizji publicznej

Szczególna rola w umożliwieniu obywatelom podjęcia świadomej decyzji wyborczej przypada programom informacyjnym telewizji, a zwłaszcza telewizji publicznej, na której spoczywa obowiązek zapewnienia rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach i kandydatach do organów władzy. Dlatego w okresie kampanii wyborczych prowadzimy monitoring programów informacyjnych TVP, sprawdzając, jak realizowane jest zadanie informowania obywateli o kandydatach do organów władzy publicznej. W ramach monitoringu badany jest czas, jaki poszczególne serwisy informacyjne poświęcają kampanii wyborczej, komitetom wystawiającym kandydatów i kandydatom oraz oceniany jest kontekst, w jakim są oni przedstawiani (neutralny, negatywny bądź pozytywny). Badane są także relacje zachodzące między czasem i sposobem prezentowania kandydatów.

W 2019 roku prowadziliśmy monitoring głównego programu informacyjnego TVP "Wiadomości".
Raport z monitoringu:
wersja polska [PDF 1,3MB]
English version [PDF 1,1MB]


Akcja Obserwujemy wybory

W 2018 roku, w związku z przeprowadzoną w styczniu 2018 nowelizacją kodeksu wyborczego, prowadziliśmy monitoring przygotowania i organizacji wyborów #ObserwujemyWybory. Radziliśmy jak zostać kandydatem na radną/radnego, mężem zaufania, członkiem komisji wyborczych czy obserwatorem społecznym.

W koalicji z organizacjami pozarządowymi: Akcja Demokracja, Komitet Obrony Demokracji, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Kampania Przeciw Homofobii przeprowadziliśmy ogólnopolską obserwację przebiegu wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018.
W akcji wzięło udział ponad 600 przeszkolonych przez nas społecznych obserwatorów, którzy zostali upełnomocnieni przez uczestniczące w akcji organizacje do prowadzenia całodziennej obserwacji w 300 losowo dobranych obwodach wyborczych w całej Polsce. Uczestnicy akcji monitorowali przygotowanie i przebieg głosowania w wylosowanym obwodzie od otwarcia lokalu po wywieszenie wyników.

Na podstawie szczegółowych danych z obserwacji wprowadzonych do wystandaryzowanego formularza obserwacyjnego, przygotowany został raport z przebiegu wyborów opracowany przez autora metodologii badania, dr hab. Jacka Hamana:
Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji [PDF].

Więcej o akcji: jej celach, metodologii i zadaniach obserwatorów społecznych na stronie www.obserwujemywybory.pl

Poradniki i instrukcje:

  • Poradnik dla obserwatorów społecznych [PDF]
  • Informator dla obserwatorów społecznych wyborów w Polsce [PDF]
  • Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego [PNG]
  • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień organizacji pozarządowych do delegowania obserwatorów społecznych [PDF]
  • Poradnik kandydatki i kandydata [PDF]
  • Poradnik dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania [PDF]
  • Jak zostać członkiem komisji wyborczej? [PDF]
  • Uprawnienia mężów zaufania, społecznych i międzynarodowych obserwatorów  [PDF]


Polecamy także:Badanie kart wyborczych z wyborów samorządowych 2014


We współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz zespołem ekspertów zajmujących się problematyką wyborczą, przeprowadziliśmy badanie przyczyn wysokiego odsetka głosów nieważnych w wyborach 16 listopada 2014 roku. Specjaliści przebadali karty ze 100 losowo wybranych obwodów z całej Polski. Pozwoliło to nie tylko na ustalenie przyczyn wzrostu liczby głosów nieważnych, ale także na poznanie problemów z zabezpieczaniem kart przez obwodowe komisje wyborcze.
(więcej)Monitoring finansowania kampanii wyborczych

Celem projektu - prowadzonego od czerwca 2006 w ramach programu Przeciw Korupcji - było poddanie społecznej kontroli źródeł finansowania oraz sposobu wydatkowania środków przez komitety wyborcze wystawiające kandydatów w wyborach samorządowych. Na koniec przedstawiliśmy rekomendacje zmian przepisów dotyczących samorządowej kampanii wyborczej.
(więcej)


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry