Oświadczenia

Stanowisko Forum Darczyńców w Polsce w sprawie projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24 września 2018

więcej

Organizacje społeczne w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

2 lipca 2018

więcej

Apel do prezesa PZPN Z. Bońka w sprawie działań na rzecz uwolnienia Ojuba Titijewa, Olega Sencowa oraz wszystkich pozostałych osób aresztowanych lub skazanych z powodów politycznych przez Federację Rosyjską

21 czerwca 2018

więcej

Apel do ministra J. Czaputowicza w sprawie działań na rzecz uwolnienia Ojuba Titijewa, Olega Sencowa oraz wszystkich pozostałych osób aresztowanych lub skazanych z powodów politycznych przez Federację Rosyjską

21 czerwca 2018

więcej

Apel do PKW o ponowne rozważenie odejścia od karty wyborczej w formie broszury

15 maja 2018

więcej

Apel organizacji pozarządowych w sprawie projektu zmiany ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

8 marca 2018

więcej

Prawda i pojednanie / Solidarity in truth

8 marca 2018

więcej

Deklaracja solidarności z organizacjami pozarządowymi i obrońcami praw człowieka na Węgrzech

19 lutego 2018

więcej

Apel organizacji pozarządowych o pozostawienie bez zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

5 lutego 2018

więcej

Kampania Fundacji Ordo Iuris w sprawie przejęcia tzw. Funduszy EOG przez Narodowy Instytut Wolności

02 października 2017

więcej
<< 1 2 3 4 5 >>
Do góry