Kontakt

ad@batory.org.pl
Małgorzata Prejzner
tel. 22 536 02 48
Ewa Woydyłło-Osiatyńska
tel. 22 536 02 47

Zobacz także

Przeciwdziałanie Uzależnieniom

Program finansowany przez Open Society Foundations.

Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom zajmuje się współpracą ze specjalistami w dziedzinie terapii alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Wschodniej i dawnego ZSRR, przekazując im polskie doświadczenia i osiągnięcia w tej dziedzinie. Zajmujemy się również szkoleniami związanymi z reedukacją sprawców przemocy domowej. Organizujemy seminaria, staże i konferencje oraz wspieramy publikacje literatury popularyzującej wiedzę o uzależnieniach i metodach terapii opartych na partnerstwie profesjonalistów z grupami wzajemnej pomocy takimi jak AA czy Al-Anon.

Od 1991 roku Polska z dużym powodzeniem stosuje przeniesiony ze Stanów Zjednoczonych model terapii uzależnionych w zakładach karnych. Terapia i resocjalizacja opiera się na programie Anonimowych Alkoholików oraz na współpracy ze wspólnotą AA. Polskie doświadczenia przekazujemy innym krajom organizując szkolenia dla pracowników penitencjarnych. Współpracujemy z przedstawicielami resortów sprawiedliwości Bułgarii, Estonii, Gruzji, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Ukrainy, a także Rosji.

Od kilku lat współpracujemy także z polskimi poradniami psychologicznymi w ośrodkach polonijnych m.in. w Dublinie, Londynie, Hamburgu, Brukseli i in. zapraszając tamtejszych terapeutów na nasze szkolenia oraz włączając się do ich programów psycho-edukacyjnych.
Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry