Demokracja w Działaniu

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji. Wspieramy organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Dotacje na działania projektowe oraz dotacje na wsparcie instytucjonalne przekazywane są w ramach otwartych konkursów dotacyjnych. W uzasadnionych przypadkach program udziela też dotacji imiennie zaproszonym organizacjom poza trybem konkursowym.

Program prowadzony jest od 2010 roku z przerwą na lata 2013-2016, kiedy zastąpił go pogram Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmy Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2013-2016 . W roku 2019 w związku z przygotowaniami do uruchomienia programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2016-2024, konkursy dotacyjne w programie zostały zawieszone.

Lista dotacji udzielonych w latach 2016-2019.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry