Zespół Ekspertów Prawnych

Od 2016 roku przy Fundacji Batorego działa Zespół Ekspertów Prawnych, którego zadaniem jest formułowanie stanowisk, opinii i ekspertyz na temat przygotowywanych przez rząd i parlament zmian prawnych dotyczących ustroju państwa i miejsca instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa. Członkowie Zespołu prowadzą bieżący monitoring projektów aktów prawnych, analizując je przede wszystkim pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, ogólnie przyjętymi normami międzynarodowymi oraz demokratycznymi standardami państwa prawa. W swoich analizach oceniają też stopień ingerencji przepisów w prawa człowieka i obywatela i kierunek zmian ustrojowych, jaki wytycza stanowione prawo.

Zespół stara się przedstawiać swoje opinie i ekspertyzy tak, aby mogły być wzięte pod uwagę podczas pracy nad projektami w rządzie lub w parlamencie. Jeśli tempo i kalendarz procedowania ustaw nie pozwala na zajęcie stanowisko na etapie prac rządowych lub parlamentarnych, analizie poddawane są akty prawne uchwalone przez parlament i podpisane przez prezydenta.
 
Opinie, ekspertyzy i stanowiska Zespołu przedstawiane są rządowi, parlamentowi, instytucjom publicznym i organizacjom obywatelskim, mediom i szerokiej opinii publicznej. Zespół przygotowuje też opinie amicus curiae w sprawach fundamentalnych dla ochrony porządku prawnego i praw człowieka.
 

Opinie i stanowiska

 • Opinia Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa Unii Europejskiej [PDF]
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie sytuacji w Sądzie Najwyższym [PDF]
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie przekazanej do podpisu Prezydenta RP ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [PDF]
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 21 listopada 2018 r. [PDF]

 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie procedury wyboru sędziów do Sądu Najwyższego [PDF]

 • Position of the Stefan Batory Foundation Legal Expert Group on the procedure for selecting Supreme Court judges [English version PDF]

 • Apel Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie naboru na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym [PDF]

 • Wprowadzenie do raportu "Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017" [PDF English version]

 • Raport "Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017" [PDF]

 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie sytuacji prawnej sędziów Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa tego Sądu [PDF]

 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie manipulowania składami sędziowskimi przez panią Julię Przyłębską [PDF]

 • Analiza działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017 [PDF]

 • Raport Zespołu Ekspertów Prawnych dotyczący konsekwencji działań legislacyjnych w obrębie władzy sądowniczej w Polsce w latach 2015-2018 [PDF] [English version]

 • Apel Zespołu Ekspertów Prawnych do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF]

 • Opinia prawna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie oceny konstytucyjności prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 2002/VIII kadencja [PDF]

 • Stanowisko z dnia 3 października 2017 roku, w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym [PDF]

 • Stanowisko z dnia 3 października 2017 roku, w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF]

 • Apel do Prezydenta RP z 23 lipca 2017 r. o powstrzymanie wejścia w życie ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych [PDF]

 • Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym [PDF]

 • Stanowisko w sprawie zmian w ustawie z dnia 12 lipca 2017 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF]

 • Stanowisko w sprawie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw [PDF]

 • Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727) [PDF]

 • Stanowisko z 3 lipca 2017 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego podstawy prawnej wyboru sędziów TK: S. Rymara, P. Tulei, M Zubika (U 1/17) [PDF]

 • Stanowisko z 3 lipca 2017 r. w sprawie projektowanych zmian w ustroju sądów powszechnych [PDF][DOC]
 • Stanowisko z 19 maja 2017 roku, w sprawie bezpodstawnego zawieszenia praw i obowiązków orzeczniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego  [PDF]
 • Stanowisko z 19 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF 400 KB]

 • Stanowisko z 27 stycznia 2017 roku, w sprawie ostatnich zmian prawnych i faktycznych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego [PDF 400 KB]

 • Stanowisko z 2 sierpnia 2016 roku, przesłane do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w związku wpłynięciem do TK wniosku o zbadanie konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 257 KB]
 • Apel do Prezydenta RP z 25 lipca 2016 w sprawie przyjętej przez Sejm nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 226 KB], załącznik do apelu [PDF 234 KB]
 • Stanowisko z 6 lipca 2016 roku,w sprawie nowelizacji Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 234 KB
 • Stanowisko z 16 czerwca 2016 w sprawie ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego [PDF 255 KB]
 • Stanowisko z 20 maja 2016 w sprawie stanu kryzysu konstytucyjnego w Polsce [PDF 298 KB]
 • Opinia prawna dr. hab. Marcina Matczaka z 19 stycznia 2016 roku w sprawie oceny konstytucyjności Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia przekazana została przez Fundację Batorego Trybunałowi Konstytucyjnemu jako „opinia przyjaciela sądu”(amicus curiae) [PDF 366 KB]
Skład Zespołu
 • dr Piotr Bogdanowicz, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Łukasz Bojarski, prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRiS, były członek Krajowej Rady Sądownictwa
 • Jacek Czaja, prezes Towarzystwa Prawniczego w Lublinie, były wiceminister sprawiedliwości
 • dr hab. Monika Florczak-Wątor, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ (od października 2017)
 • Jarosław Gwizdak, prawnik, działacz społeczny, członek Zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS
 • dr Wojciech Jasiński, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr Piotr Kładoczny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • Magda Krzyżanowska-Mierzewska, radca prawny, prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu od 1998 r.
 • dr hab. Marcin Matczak, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Katedra Teorii i Filozofii Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • dr Anna Śledzińska-Simon, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Tomasz Zalasiński, członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
 • prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu w Osnabrück


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry