Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

Publikacje

Nasze publikacje rozpowszechniamy bezpłatnie, a większość z nich dostępna jest w wersji elektronicznej do pobrania z naszej strony internetowej. Książki, które publikowaliśmy w latach 90. razem z wydawnictwami Znak (Seria „Demokracja. Filozofia i praktyka”), Sic! oraz Universitas, można kupić w księgarniach lub bezpośrednio u tych wydawców (także za pośrednictwem internetu).

Polecamy publikacje: 

Ulotka: 30 lat Fundacji Batorego


forumIdei/Demokracja

forumIdei/Obywatele

forumIdei/Państwo prawa

forumIdei/Europa

forumIdei/Debaty

Masz Głos, Masz Wybór:

Obywatele dla Demokracji

Przeciw Uzależnieniom

Publikacje archiwalne:

Dwie dekady Fundacji Batorego (2014) [PDF 1,9 MB]

Wschód-Wschód: Partnerstwo Ponad Granicami (2005) [PDF 873 KB]

Raporty na zamówienie Programu Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej Instytutu Społeczeństwa Otwartego w Budapeszcie w latach 2001-2002:

  • Niezawisłość organów sądowniczych (oprac. Hanna Suchocka, 2001) [PDF 419 KB]
  • Ochrona mniejszości (oprac. Beata Klimkiewicz i Andrzej Mirga, 2001 i 2002) 
  • Sprawność sądownictwa (oprac. Łukasz Bojarski, 2002) [PDF 332 KB]
  • Korupcja i polityka antykorupcyjna (oprac. Małgorzata Fuszara, Grażyna Kopińska, Jacek Kurczewski, 2002) [PDF 2,2 MB]
  • Równość szans kobiet i mężczyzn. Doświadczenie krajów kandydujących i wyzwania związane z akcesją do UE (oprac. Dagmara Baraniewska, 2002) [PDF 697 KB]

Przemieszczone dobra kultury (2004, 2005, 2006)  – seria publikacji poświęconych problemom dóbr kultury zagrabionych lub przemieszczonych podczas drugiej wojny światowej. 

Seria „Demokracja. Filozofia i praktyka” wydawana od 1994 do 2001. Redakcja Serii: Marcin Król i Aleksander Smolar (nakład wyczerpany). Lista tytułów


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry