Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

Najnowsze publikacje Fundacji Batorego

 • Opinia prawna na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa Unii Europejskiej, Piotr Bogdanowicz (2020)
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. ma przełomowe znaczenie. TSUE przesądził, że okoliczności wyboru członków KRS oraz sposób jej funkcjonowania podlegają ocenie zgodności z prawem UE. KRS musi dawać wystarczające gwarancje niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Publikujemy opinię prawną w opracowaniu prof. Bogdanowicza.
  [PDF 259 KB]
 • Pogłębiający się kryzys w Polsce
  Kiedy w Europie umiera praworządność
  Prezentujemy Państwu nowy raport forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego oraz European Stability Initiative podsumowujący zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości pod rządami PiS. Zakres kontroli nad sądami i prokuraturą, który otrzymała władza wykonawcza i partia rządząca, nie ma precedensu w historii Unii Europejskiej. Raport zawiera rekomendacje dla Unii Europejskiej i państw członkowskich, jak wyhamować erozję państwa prawa w Polsce.
  Wersja polska [PDF 180 KB]
  English version [178 KB]
 • Urzędnicy wyborczy w działaniu
  Raport z badania Jacek Haman (2019)
  Wyniki badania urzędników wyborczych wskazują, że choć powstanie Korpusu Urzędników Wyborczych nie wywołało problemów, które stanowiłyby zagrożenie dla poprawności procesu wyborczego, zaś sami urzędnicy z reguły starali się spełniać swoje obowiązki jak najlepiej, to – generalnie – wprowadzone zmiany nie przyniosły systemowi wyborczemu korzyści, a jedynie skomplikowały pracę urzędów gmin – to główny wniosek raportu „Urzędnicy wyborczy w działaniu. Raport z badania” autorstwa dr. hab. Jacka Hamana.
  [PDF 216 KB]
 • Polityka mieszkaniowa dla Polski
  Dlaczego potrzeba więcej mieszkań na wynajem i czy powinno je budować państwo? Piotr Lis (2019)
  Profesor Piotr Lis przekonuje, że zwiększenie liczby mieszkań na wynajem jest korzystne nie tylko dla lokatorów, ale dla całej gospodarki, łagodzi bowiem negatywne konsekwencje kryzysów. Zdaniem autora państwo powinno odgrywać aktywną rolę w powiększaniu zasobu mieszkań na wynajem, ale jednocześnie nie należy traktować tego zasobu jako narzędzia zaspokojenia wszystkich istotnych potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Najem po preferencyjnych stawkach powinien być przede wszystkim sposobem na poprawę szans życiowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub na początku kariery zawodowej, a nie rozwiązaniem permanentnym.
  [PDF 537 KB]
 • Co oznacza dla Polski wyrok TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej? Piotr Bogdanowicz (2019)
  Czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej to zwycięstwo praworządności, czy porażka? A może znak, że powinniśmy „radzić sobie sami”? Pierwsze skutki decyzji Trybunału już widać: niezależni sędziowie, tak jak sędzia Paweł Juszczyszyn, powołując się na orzeczenie TSUE kwestionują wiarygodność KRS. Co może się stać dalej? Jakie działania powinien  podjąć polski rząd? Publikujemy analizę prof. Piotra Bogdanowicza
  [PDF 108 KB]
 • Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? Wnioski z badania jakościowego, Marta Jaroszewicz, Iryna Suszko (2019)
  Jak zarządzać jedną z najbardziej obleganych granic zewnętrznych UE, czyli naszą granicą z Ukrainą? Publikujemy podsumowanie badań diagnozujących problemy, które przeprowadziliśmy wspólnie z inicjatywą społeczną „Europa bez barier”.
  [PDF 145 KB]
 • Ustawa w 2 godziny 20 minut (2019)
  XIII raport Obywatelskiego Forum Legislacji podsumowuje monitoring stanowienia prawa w czwartym roku oraz podczas całej kadencji odchodzącego rządu i Parlamentu, zawiera także rekomendacje zmian, m.in. postulat ustawowego uregulowania procesu legislacyjnego.
  [PDF 1,2MB]
 • Nie trzecia, nie czwarta, a wspólna Opowieść o Rzeczypospolitej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Kryzys demokracji w naszym kraju nie musi oznaczać jej schyłku. Równie dobrze może stać się impulsem do jej odnowy. Aby to się udało, potrzebny jest konstruktywny pomysł na demokratyczną Polskę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podejmuje próbę sformułowania takiej propozycji. To zachęta do dyskusji, ale także do działania.
  [PDF 133 KB]
 • Unia sprzecznych modeli, Szymon Ananicz (2019)
  Publikujemy komentarz Szymona Ananicza o przestawieniu polityk UE w kierunku wsparcia nowego modelu rozwojowego. Model ten zasadniczo odbiega od wizji polskiego rządu, dla którego UE to wspólnota gospodarcza mająca wyrównywać różnice rozwojowe, bez kompetencji politycznych.
  [PDF 124 KB]
 • Zarządzanie strachem. Jak prawica wygrywa debatę publiczną w Polsce, Paweł Cywiński, Filip Katner, Jarosław Ziółkowski (2019)
  Analiza zarządzania strachem jako strategii politycznej na przykładzie kampanii antyuchodźczej prowadzonej przez polskich prawicowych polityków w latach 2015-2017
  [PDF 213 KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Sądownictwo Powszechne, Jacek Czaja (2019)
  Ostatnia z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 287KB]
 • Wybory parlamentarne. Jaka będzie frekwencja? Adam Gendźwiłł (2019)
  Analiza poświęcona frekwencji w wyborach parlamentarnych. Badając sondaże oraz dotychczasowy poziom uczestnictwa w wyborach w Polsce autor przewiduje, że będzie się ona wahać w przedziale od 55% do 60%.
  [PDF 111KB]
 • Polska pomiędzy wyborami, zapis dyskusji (2019)
  Co wiemy o politycznej Polsce po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a przed wyborami do Sejmu i Senatu w październiku 2019? I co z tej wiedzy wynika? Czy procesy rozkładowe, poczucie niewiary i pewnej apatii, które dostrzegalne są po stronie opozycji stanowią chwilową reakcję na wyborczą porażkę czy trwałą tendencję? "Polska między wyborami" to zapis dyskusji intelektualistów, który odbyła się 24 czerwca 2019 w Fundacji Batorego.
  [PDF 301 KB]
 • Wpływ sondaży na wyniki wyborów parlamentarnych, Henryk Domański (2019)
  Autor - opierając się na danych z badań prowadzonych od sierpnia do września 2019 - analizuje możliwy wpływ sondaży na wynik wyborów parlamentarnych w Polsce.
  [PDF 166KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego w nowej ustawie o prokuraturze, Jarosław Onyszczuk, Katarzyna Kwiatkowska (2019)
  Czwarta z pięciu publikacji z cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?" poświęcona prokuraturze.
  [PDF 175KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Sąd Najwyższy, Wojciech Jasiński (2019)
  Trzecia z pięciu publikacju w cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?", poświęcona Sądowi Najwyższemu.
  [PDF 187]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Krajowa Rada Sądownictwa, Łukasz Bojarski (2019)
  Druga z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 292KB]
 • Dziel, rządż, ignoruj. Polska szkoła po czterech latach braku polityki edukacyjnej PiS, Paweł Marczewski (2019)
  Po czterech latach rządów PiS polska szkoła stała się jeszcze bardziej nierówna, a bezpieczniejsza jest tylko w teorii. Koszty zaniechań i błędów stają się coraz bardziej widoczne i uciążliwe. Aby się z nimi poważnie zmierzyć, rząd musiałby przyznać, że od początku nie miał żadnego przekonującego uzasadnienia dla swoich reform. Publikujemy analizę Pawła Marczewskiego.
  [PDF 95KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Trybunał Konstytucyjny, Marcin Matczak, Tomasz Zalasiński (2019)
  Pierwsza z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 185KB]
 • Ukryta prywatyzacja w polskiej edukacji, Paweł Marczewski (2019)
  Rodziny wydają znaczące kwoty na korepetycje uzupełniające braki systemu edukacji publicznej, o ile mogą sobie na te wydatki pozwolić. Niezamożni i gorzej wykształceni często marzą o przeniesieniu dzieci do płatnych szkół prywatnych – i  na marzeniach się kończy, bo czesne jest na ogół poza ich zasięgiem. W obliczu systemu, któremu nie ufają, względnie zamożne rodziny o wysokich aspiracjach edukacyjnych podyktowanych ich własnym wykształceniem sięgają do portfela, niezamożnym i gorzej wykształconym pozostają mocno ograniczone możliwości poprawy szans życiowych dzięki nauce w publicznej szkole. Komunikat z badania prywatyzacji polskiej edukacji.
  [PDF 152 KB]
 • Ochrona zdrowia - czekając na katastrofę. Jak jej uniknąć?, Dawid Sześciło (2019)
  Analiza wskazuje dwa główne źródła dramatycznego kryzysu polskiej służby zdrowia - źle zbudowany system instytucjonalny i skrajne niedofinansowanie. Jako remedium autor rekomenduje realną decentralizację - uczynienie z samorządów odpowiedzialnego przed obywatelem gospodarza wszystkich poziomów opieki zdrowotnej. Dowodzi również konieczności podniesienia poziomu wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB w ciągu 5 lat i wskazuje źródła finansowania, które pozwolą tego dokonać.
  [PDF 263 KB]
 • Bez prawa i bezpieczeństwa. Polska w nowym świecie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Wiara w bezwzględną trwałość amerykańskiego parasola bezpieczeństwa,a także unijnej polityki, która została przyjęta po aneksji Krymu to chowanie głowy w piasek. Powstaje „nowy świat”, w którym dla wielu decydentów w UE i NATO konflikt z Kremlem wydaje się mieć coraz mniejszy sens, w którym Rosja traktowana jest jako wystarczająco satysfakcjonujący partner. Polska nie może dłużej lekceważyć tej sytuacji. Jest to bowiem kluczowy element nowych uwarunkowań bezpieczeństwa, w których przyjdzie nam funkcjonować w nadchodzących latach.
  [PDF 112 KB]
 • Stan praworządności w Polsce. Wyzwania dla instytucji unijnych w nowej kadencji, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz (2019)
  Prawnicy z inicjatywy #WolneSądy referują aktualny stan postępowań w Radzie UE i TSUE, których przedmiotem są zarzuty dotyczące naruszenia praworządności w Polsce. Autorzy argumentują, że konieczne są dalsze intensywne działania ze strony instytucji unijnych oraz rekomendują najskuteczniejsze w obecnej sytuacji procedury i obszary, które mogłyby zostać nimi objęte.  
  Wersja polska [PDF 104KB]
  English version [PDF 109KB]
 • Jaka jest Polska. Raport z badania, Henryk Domański (2019),
  Raport jest podsumowaniem badania sondażowego przeprowadzonego w ramach kampanii Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską, czyli 100 pytań na stulecie niepodległości.
  [PDF 170 KB]
 • Jak bardzo sejmowa ordynacja zachęca do budowania sojuszy i jakie stwarza dla nich przeszkody?, Jarosław Flis (2019)
  System wyborczy w Polsce jest korzystny dla ugrupowań, które otrzymują duże poparcie w wyborach. Partie te dostają więcej mandatów niż wynikałoby to ze ściśle  proporcjonalnego przeliczenia oddanych na nie głosów. Wielkość „nagrody” jest jednak zmienna. Od jakich czynników to zależym, wyjaśnia Jarosław Flis w opublikowanym przez nas opracowaniu .
  [PDF 149 KB]
 • Arka, nr 59 (2019)
  Publikacja Regionalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
  [PDF 5 KB]
 • Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne, Dorota Szelewa (2019)
  Analiza przedstawia próbę ewaluacji różnych instrumentów polityki rodzinnej, a w szczególności skupia  się na porównaniu efektów usług edukacyjno-opiekuńczych oraz instrumentów pieniężnych, w tym opiekuńczego, który miałby wprowadzić element „wyboru” w polityce opieki nad małym dzieckiem.
  [PDF 207 KB]
 • Nie poddawajmy polityki wschodniej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Analiza dotycząca polskiej polityki wschodniej. Autorka stawia pytanie czy Warszawa woli być w regionie obserwatorem, czy też chce wrócić do ambitnej strategii wobec wschodnioeuropejskich sąsiadów.
  [PDF 108 KB]
 • Gnębieni, podziwiani i... zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach, Grzegorz Makowski, Marcin Waszak (2019)
  Publikacja zawiera najważniejsze wnioski z badania perepcji sygnalistów w Polsce.
  PDF [520 KB]
 • 30 lat Fundacji Batorego
  Od 30 lat działamy na rzecz budowy demokratycznego państwa prawa i silnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym obywatele i obywatelki świadomi swych praw i obowiązków, angażują się w sprawy wspólnoty lokalnej, kraju i społeczności międzynarodowej. W ulotce podsumowujemy nasze działania z trzech dekad.
  [PDF 1,4MB]
 • Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, Dawid Sześciło (2019)
  Raport prezentuje koncepcję wzmocnienia państwa poprzez jego decentralizację i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych. W 21 propozycjach wskazuje drogę ku zwiększeniu samodzielności wspólnot samorządowych, usprawnieniu demokracji lokalnej oraz wzmocnieniu obywatelskiej kontroli nad działalnością władz samorządowych. Raport przedstawia wizję nowej roli władzy centralnej, która zamiast „ręcznego sterowania” działaniami samorządów, powinna skupić się na wyznaczaniu i monitorowaniu standardów działania władz lokalnych i regionalnych.
  [PDF 1,6MB]
 • Monitoring Wiadomości TVP w okresie kampanii do Parlamentu Europejskiego (maj 2019)
  Raport z monitoringu głównego wydania programu informacyjnego Telewizji Publicznej (10-24 maja 2019) dotyczącego wywiązywania się przez TVP z obowiązku przestrzegania w swoich audycjach wymogów pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności. Monitoring prowadzony był we współpracy z zespołem Towarzystwa Dziennikarskiego. 
  wersja polska [PDF]
  wersja angielska [PDF]
 • Czy samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku?, Dawid Sześciło (2019)
  Analiza metody rozwiązania zagadnienia szeroko pojętego wynagradzania nauczycieli za czas strajku, z uwzględnieniem kluczowych punktów odsienia: istoty samorządu terytorialnego, charakteru subwencji oraz gwarancyjnego charakteru regulacji prawa pracy.
  [PDF 126KB]
 • Praworządność w Unii poza politycznymi podziałami. Sankcje budżetowe i nowy program dla obywateli, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Analiza poświęcona dwóm mechanizmom mającym zapobiegać podważaniu wspólnych zasad, zwłaszcza w sferze państwa prawa w UE. Będzie to uzależnienie dostępu do unijnych funduszy od stanu praworządności w państwach członkowskich oraz Program Obywateli, Równości, Praw i Wartości (PPW), który ma wspierać prodemokratyczne działania Europejczyków.
  Wersja polska [PDF 147KB]
  English version [PDF 157KB]
 • W oblężeniu. Dlaczego polskie sądy są ważne dla Europy?, Piotr Buras, John Dalhuisen, Gerald Knaus, Magdalena Milenkovska (2019)
  Wspólnie z European Stability Initiative przedstawiliśmy raport o stanie praworządności w Polsce. Przekonujemy, że Unia powinna ponownie skorzystać z najskuteczniejszego instrumentu obrony rządów prawa i złożyć skargę do Trybunału UE na system dyscyplinarny dla sędziów: rolę ministra sprawiedliwości oraz Izbę Dyscyplinarną SN.
  English version [PDF 764KB]
  Wersja polska [PDF 241KB]
 • Jak przygotowac raport o stanie samorządu?, Dawid Sześciło (2019)
  W tym roku po raz pierwszy władze samorządowe mają obowiązek przygotowania rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawiamy kilka najważniejszych zasad dotyczących konstrukcji i treści raportu o stanie gminy wraz z zestawem najważniejszych informacji, które - w naszej ocenie - mogą się znaleźć w raporcie.
  [PDF 118KB]
 • Unia. Czy ją znamy? Jan Jakub Chromiec, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Poradnik poświęcony Unii Europejskiej, w którym w przystępny sposób przedstawiamy fakty i najważniejsze tezy dotyczące Unii. Publikacja adresowana jest do osób chcących skutecznie tłumaczyć Unię w Polsce i lepiej ją poznać.
  [PDF 1,4MB] [Infografiki zip]
 • Narzędzia partycypacji lokalnej w Polsce w latach 2014-2017, Ewa Zielińska, Dariusz Kraszewski (2019)
  Aż 44% procent gmin w Polsce nie zapewnia dostępu do żadnego z trzech narzędzi partycypacji lokalnej: konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej oraz inicjatywy uchwałodawczej. Publikujemy raport ekspertów akcji Masz Głos dotyczący partycypacji społecznej.
  [PDF 622KB]
 • Jak rozwiązać problem prekampanii wyborczej? Marcin Waszak (2019)
  Analiza dotycząca reformy Kodeksu wyborczego w kierunku przeciwdziałania prekampanii wyborczej. Głównym postulatem jest wydłużenie trwania kampanii wyborczych do pół roku oraz wzmocnienie przejrzystości finansów kampanii.
  [PDF 178KB]
 • Stan praworządności w Polsce. Działania podjęte przez instytucje Unii Europejskiej i niezrealizowane rekomendacje Komisji Europejskiej, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz (2019)
  Komentarz prawników z inicjatywy #WolneSądy na temat skuteczności działań podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej w celu przywrócenia praworządności w Polsce. Autorzy podkreślają wagę trwających postępowań związanych z zadaniem przez polskie sądy pytań prejudycjalnych i wskazują instrumenty, które okazały się najbardziej skuteczne.
  Wersja polska [PDF 115KB]
  English version [PDF 117KB]
 • Dla państwa i obywateli. Diagnoza i propozycje reformy służby cywilnej, Grzegorz Makowski (2019)
  Analiza dotycząca stanu służby cywilnej w Polsce oraz zakresu i kierunku niezbędnych reform. Zdaniem eksperta słuzba cywilna nie nadąża za standardami funkcjonowania swoich zachodnich odpowiedników oraz jest zbyt podatna na bezpośrednie wpływy partyjne.
  [PDF 251KB]
 • Polska sprawiedliwa komunikacyjnie, Tomasz Komornicki (2019)
  Bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby. Zaskakująco często jednak wykluczenie transportowe jest pomijane w dyskusjach o przyczynach nierówności społecznych i sposobach przeciwdziałania im. Niniejsze opracowanie prof. Tomasza Komornickiego jest próbą wypełnienia tej luki.
  [PDF]
 • Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji, Jacek Haman
  Jak sprawdziły się w praktyce znowelizowane w styczniu 2018 przepisy Kodeksu wyborczego? Ponad 600 obserwatorów zebrało dane z 233 losowo wybranych lokali wyborczych w całej Polsce. Fałszerstw nie stwierdzono, jednak odnotowano wiele przypadków nieprawidłowości. Konieczne są zmiany, które zapobiegną problemom w przyszłości. Wnioski z badania i rekomendacje zmian w raporcie. [PDF]
 • Polska wobec Rosji. Radykalizm bez polityki?, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
  Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekonuje, że w czasach, kiedy niemal wszystko stało się przedmiotem sporu, o jednej kwestii nie dyskutuje się w Polsce wcale: o polityce wobec Rosji. Ta sytuacja - z różnych powodów - odpowiada zarówno rządowi, jak i opozycji.
  wersja polska [PDF]
  English version [PDF]
 • Polityczni obywatele. Organizacje społeczne wobec presji rządzących, Paweł Marczewski
  Badania pokazują, że organizacjom społecznym w Polsce ufa większość Polaków. Według autora publikacji, organizacje obywatelskie powinny zredefiniować swoje rozumienie polityczności i uświadomić sobie, że oznacza ona działanie na rzecz pluralistycznie pojętego interesu społecznego.
  [PDF]
 • Wybory samorządowe – wzory zaangażowania, Jarosław Flis (2018)
  Ekspert przeanalizował wyniki wyborów samorządowych od 2002 roku i porównał je z wynikami wyborów parlamentarnych i europejskich. Dane te posłużyły do stworzenia obrazu dotychczasowych zachowań wyborczych Polaków.
  [PDF 434KB]
 • Kto i jak zagłosuje w wyborach samorządowych? Adam Gendźwiłł (2018)
  Autor na podstawie sondaży opinii publicznej publikowanych przed wyborami od 2002 do 2014 przewiduje ilu Polaków zagłosuje w zbliżających się wyborach samorządowych, czym będą wyróżniać się głosujący, a także co może kierować ich decyzjami. Biorąc pod uwagę tendencje – szacowana frekwencja w tych wyborach zdaniem autora może wynieść 49 proc.
  [PDF 287KB]
 • Rekordowa frekwencja, Marta Żerkowska-Balas (2018)
  Ekspertka przyjrzała się motywacjom osób deklarujących udział w wyborach na podstawie wyników sondażu CBOS zrealizowanego na zlecenie Fundacji Batorego w październiku 2018. Badania pokazują, że frekwencja w najbliższych wyborach może być rekordowa. Według deklaracji 21 października aż 81 proc. uprawnionych do głosu planuje odwiedzić lokale wyborcze.
  [PDF 126KB]
 • Poradnik obserwatora, Karol Bijoś (2018)
  Poradnik skierowany jest do osób, które w czasie wyborówi samorządowych 2018 po raz pierwszy zaangażują się w obserwację wyborów. Opisane zostały w nim obowiązujące przepisy, standardy i dobre praktyki obserwacji społecznej oraz podstawowe założenia dotyczące organizacji akcji obserwacyjnych. Poradnik zawiera także propozycje działań, jakie mogą podejmować obserwatorzy w dniu głosowania, procedury związane z otwarciem lokali wyborczych, głosowaniem, zamknięciem lokali, liczeniem głosów i ustalaniem wyników głosowania.
  [PDF 4,5MB]
 • Poradnik wyborcy, Piotr Jakubowski (2018)
  Praktyczny poradnik wyjaśniający podstawowe zagadnienia dotyczące korzystania z czynnego prawa wyborczego podczas wyborów samorządowych 2018.
  [PDF 287KB]
 • Unia Europejskich wartości? Joanna Konieczna-Sałamatin (2018)
  Raport pokazuje, w jakim stopniu popieranie Unii Europejskiej wiąże się ze światopoglądem i wyznawanymi wartościami. W oparciu o badania European Values Survey autorka stawia tezę, że stopień zaufania Polaków do UE mocniej warunkują kwestie aksjologiczne, a nie pozycja w strukturze społecznej.
  [PDF KB]
 • Polska szkoła reform, Przemysław Sadura (2018)
  Publikacja przedstawia wszystkie reformy edukacyjne przeprowadzone w czasach PRL i III RP oraz analizuje przyczyny ich niepowodzeń. Autor argumentuje, że do skutecznego zmieniania edukacji na lepsze potrzebne jest przede wszystkim dobre rozpoznanie wpływu różnic w statusie społeczno-ekonomicznym na stosunek do państwa i jego polityk, prowadzenie w oparciu o tę wiedzę rzetelnych konsultacji, a następnie konsekwencja we wprowadzaniu zmian wypracowanych w porozumieniu z obywatelami.
  [PDF 156KB]
 • Reset i kontynuacja. Polityka rządu PiS wobec Białorusi, Krzysztof Mrozek (2018)
  Komentarz dotyczący prowadzonej przez rząd PiS polityki normalizacji w relacjach z Białorusią. Autor analizuje sukcesy, np. rosnącą wymianę handlową i postęp w kwestii polityki pamięci i nauczania języka polskiego, a także błędy - w tym brak koordynacji w polityce zagranicznej, objawiający się m.in. istnieniem dwóch zespołów parlamentarnych zajmujących się Białorusią.
  wersja polska [PDF]
  wersja angielska [PDF]
 • Position of the Stefan Batory Foundation’s Legal Expert Group on the procedure for selecting Supreme Court judges
  The  Stefan  Batory  Foundation’s Legal  Expert Group  highlights  that  the  selection procedure  for  Supreme  Court  (SN)  judges currently  underway  is  invalid  because the Polish President’s notice of 24 May 2018 on judges’ vacancies at the SN initiating it was not signed (countersigned) by the Prime Minister.
  [PDF 282KB]
 • Dewastacja polskiego Sądu Najwyższego oraz niezależności sądownictwa: opis obecnej sytuacji/ Devastation of Poland's Supreme Court and judicial independence: the situation now, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz (2018).
  Prezentujemy analizę dotyczącą postępującego niszczenia Sądu Najwyższego w Polsce. Po uruchomieniu przez Komisję Europejską procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej w związku z uchwaleniem niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym, polskie władze nie tylko nie wycofały się z tej inicjatywy, ale poszły dalej, doprowadzając do usunięcia sędziów SN z ich stanowisk. Co więcej, nowelizacja przyjęta 20 lipca w bezprecedensowo szybkim tempie, pozwala rządowi na mianowanie sędziów i wyznaczenie nowego I Prezesa Sądu Najwyższego z bardzo ograniczoną oceną jego dotychczasowej postawy jako sędziego. Analiza przygotowana przez ekspertów prawnych inicjatywy #WolneSądy przedstawia stan obecny i wzywa Komisję Europejską do pilnego zastosowania środków tymczasowych.
  wersja polska [PDF 127KB]
  wersja angielska [PDF 112 KB]
 • Nowelizacje ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i siedem grzechów głównych państwa PiS, Grzegorz Makowski (2018)
  Prawo i Sprawiedliwość deklarowało przed wyborami, że zadba o zwiększenie „jawności procesu ustawodawczego prawa na etapie prac parlamentarnych”. Historia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej pokazuje jednak, że w rzeczywistości działania obecnej władzy nie tylko nie wzmacniają państwa, ale prowadzą do jego stopniowego demontażu.
  [PDF 262 KB]
 • Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017, Raport Zespołu Ekspertów Prawnych (2018)
  Raport pokazuje spadek liczby rozpatrywanych spraw oraz wydawanych orzeczeń, a także manipulowanie składami orzekającymi.
  [PDF 1,4 MB]
 • Opinia w sprawie realizacji zasady prawidłowej legislacji w ustawie o Sądzie Najwyższym w zakresie jakim obniża ona wiek przejścia w stan spoczynku sędziów już sprawujących funkcje orzecznicze w tym organie  - Piotr Uziębło (2018)
  Analiza ustawy, która w ocenia eksperta narusza ochronę praw nabytych, zasadę niedziałania prawa wstecz oraz zasadę ochrony interesów w toku. [PDF 357 KB]
 • Ocena poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, w części poświęconej wyborom polskich posłów do Parlamentu Europejskiego - Bartłomiej Michalak (2018)
  Zaproponowane w projekcie zmiany zasad wyborów do PE doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze, łamiąc tym samym zasadę proporcjonalności wyborów.
  [PDF 840 KB]
 • Dlaczego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instytucją właściwą do oceny naruszenia przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski (2018)
  Trwa dyskusja o możliwości wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z polską ustawą o Sądzie Najwyższym. Eksperci prawni w dziesięciu punktach, dowodzą że przepisy ustawy o SN mogą zagrozić zasadzie nieusuwalności sędziów, a tym samym naruszyć art. 2 i art. 19 ust. 1 Traktatu o UE, a także art. 47 Karty Praw podstawowych UE. Na tej podstawie stwierdzają, że gdyby Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z ustawą o SN, Trybunał Sprawiedliwości UE byłby instytucją właściwą do oceny tej sprawy.

  [PDF 73 KB]

 • Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen? Marta Jaroszewicz, Ołena Małynowska (2018)
  Borykająca się z niedoborem na rynku pracy Polska potrzebuje ukraińskiej migracji, zaś Ukraina potrzebuje migracji do Polski, by ograniczyć negatywne skutki kryzysu gospodarczego i społecznego wywołanego przez rosyjską agresję oraz niedokończoną transformację. Autorki opisują przyczyny, skalę i skutki wynikające z migracji zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy.
  [PDF 242 KB]
 • Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku. Stanisława Golinowska (2018)
  W czasie kryzysu finansowego z 2008 roku w Polsce dominowało przekonanie, że udało nam się wyjść z niego obronną ręką. Niespełna dekadę później propozycje socjalne rządu PiS spotkały się z aprobatą dużej części społeczeństwa. Polacy mieli dość liberalizmu gospodarczego. Publikacja profesor Stanisławy Golinowskiej pokazuje, w jaki sposób europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna. Wnioski są alarmujące - wzrost świadczeń pieniężnych przy jednoczesnym zaniedbywaniu równego dostępu do dobrej jakości usług publicznych grozi Polsce regresem cywilizacyjnym.
  [PDF 1,6 MB]
 • European Commission’s complaint to the Court of Justice of the EU about the Law on the Ordinary Courts Organisation in the “infringement procedure” and the issue of the rule of law in Poland, Michał Wawrykiewicz (2018)
  Ekspertyza mecenasa Michała Wawrykiewicza na temat skargi Komisji Europejskiej w sprawie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Według eksperta Komisja Europejska powinna podtrzymać procedurę naruszenia zobowiązań traktatowych dopóki polski rząd nie zaproponuje ustępstw w wystarczającym stopniu eliminujących niebezpieczeństwo ingerencji politycznej w niezawisłość sądownictwa. Z powodu braku istotnych ustępstw nie ma obecnie podstaw do wycofania skargi.
  [PDF 160 KB]
 • Opinia w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz organu wykonawczego na poziomie gminy - Piotr Uziębło (2018)
  Opinia prawna, w której ekspert  wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Zaleca nowelę  prawa wyborczego oraz powierzenie organizacji wyborów władzom lokalnym.
  [PDF 421 KB]
 • Where the law ends Piotr Buras, Gerald Knaus (2018)
  Piotr Buras (szef warszawskiego biura European Council on Foregin Relations) oraz Gerald Knaus (szef European Stability Initiative w Berlinie) pokazują, jak poważne skutki dla Polski i Unii Europejskiej będzie miało upolitycznienie sądów w naszym kraju. Przekonują, że konieczne jest, aby Komisja Europejska zaskarżyła Ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE - podobnie jak to się stało w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej.
  [PDF 700 KB]
 • Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej. Adam Gendźwiłł, Marta Żerkowska-Balas (2018)
  Autorzy  przeanalizowali wyniki sondażu przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Fundacji Batorego w styczniu 2018, odwołują się  także do innych badań oraz raportów na temat samorządności w Polsce.
  [PDF 578 KB]
 • Po co nam dzisiaj Unia? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Piotr Buras (2018)
  Unia Europejska to dla Polski coś więcej niż kierunek polityki zagranicznej, to wybór cywilizacyjny przynależności do wspólnoty społeczeństw opartych na rządach prawa i zasadach pluralizmu. Unia potrzebna jest nam także jako niezbędna część opowieści o naszej tożsamości i o Polsce jako kraju nie tylko bohaterów, ale także obywateli, którzy potrafią odnieść sukces w historii. Wreszcie, nie jest prawdą, że UE jest w kryzysie. Przeciwnie, Unia to być może niedoskonała, ale jedyna recepta jaką mamy dzisiaj na globalne kryzysy i problemy zachodniego świata. Takie właśnie rozumienie Unii powinno definiować dzisiaj europejską politykę w naszym kraju.
  [PDF 201 KB]
 • Stanowiska publiczne jako łup polityczny - Grażyna Kopińska (2018)
  Na podstawie analizy kilkudziesięciu przykładów wymiany kadr w okresie od połowy listopada 2015 do listopada 2017 r. autorka  dochodzi do wniosku, że to, co odróżnia sposób, w jaki przejmowano instytucje publiczne i spółki zależne od Skarbu Państwa za poprzednich rządów i za rządu premier Beaty Szydło, to przede wszystkim szybkość, szerokość, głębokość, ale też charakter przeprowadzanych zmian personalnych. W pracy sformułowano też rekomendacje dotyczące tego, jak na przyszłość zabezpieczyć się przed zbyt szeroką i nieuzasadnioną merytorycznie wymianą kadr po każdorazowej zmianie rządu.
  [PDF 607 KB]
 • Polska polityka bezpieczeństwa: w stronę samotności strategicznej?  - Łukasz Kulesa (2018)
  Prawo i Sprawiedliwość obejmując rządy w 2015 roku zapowiedziało radykalne zmiany w polskiej polityce bezpieczeństwa. Dziś, w trudnym otoczeniu strategicznym, definiowanym przez agresywną Rosję Putina i nieprzewidywalne USA Trumpa, Polska – zdaniem rządzących – radzi sobie świetnie. Najnowszym tego potwierdzeniem jest zawarcie kontraktu na zakup systemu Patriot. Krytycy uważają zaś, że pięknymi słowami zasłania się ostre kryzysy w kontaktach z naszymi najważniejszymi partnerami. Autor stawia tezę, że Polska – mimo członkostwa w NATO i UE – zmierza w stronę osamotnienia strategicznego.
  (zobacz także omówienie spotkań wokół tekstu)
  [PDF 145 KB]
 • Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach - Piotr Uziębło (2018)
  Autor w analizie pokazuje, że transmisja przebiegu wyborów łamałaby konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności. Podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji.
  [PDF - 323 KB]
 • Polityka wschodnia w chaosie - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2018)
  Polska abdykowała z aktywnego kształtowania wspólnotowej strategii wobec Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Co więcej, w relacjach bilateralnych z Kijowem, Warszawa zaczęła zachowywać się na tyle niejednoznaczne, że pojawiły się pytania o możliwy zwrot rządu Prawa i Sprawiedliwości w kierunku Rosji. Samo pojawienie się  takich pytań pokazuje, że w naszej polityce wschodniej dzieje się coś, co w ciągu ostatnich dwóch dekad było absolutnie niewyobrażalne.
  [PDF 237 KB]
 • Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. - Piotr Uziębło (2018)
  Ekspertyza na temat ustawy zmieniającej znacznie Kodeks wyborczy. Autor negatywnie ocenia proponowane modyfikacje Kodeksu. Zaznacza iż, budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia ich efektywności, celowości jak również zgodności z Konstytucją RP i międzynarodowymi standardami wolnych wyborów. Godzą również w jawność finansowania polityki, naruszają zasady równości i powszechności wyborów. Prof. Uziębło zwraca uwagę na dużą nieprecyzyjność nowo wprowadzanych przepisów oraz ich niespójność z obowiązującymi zapisami Kodeksu wyborczego i innymi aktami prawnymi.
  [PDF 300 KB]
 • O co chodzi w nowelizacji Kodeksu wyborczego? - Adam Gendźwiłł (2017)
  Analiza poświęcona zmianom w ordynacji. Z dość długiej listy planowanych zmian w Kodeksie Wyborczym wypadło wiele kontrowersyjnych punktów, np. zmiana reguł wyborów w najmniejszych gminach czy zmniejszenie minimalnej wielkości okręgów wyborczych. Nie zniknęły jednak przepisy fundamentalnie zmieniające administrację wyborczą i model organizacji wyborów w Polsce.
  [PDF 214 KB]
 • Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym proponowanych w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - (2017)
  Analiza skutków propozycji, które mimo jednoznacznie negatywnych opinii ekspertów, posłowie zostawili w projekcie. Podczas sejmowych prac nad zmianami w Kodeksie wyborczym  posłowie większości parlamentarnej wycofali się z części propozycji. Niestety, w projekcie pozostały propozycje, które z jednej strony - grożą chaosem organizacyjnym, z drugiej - upolitycznieniem administracji wyborczej. Są to propozycje niebezpieczne dla organizacji demokratycznych i przejrzystych wyborów. Będą miały negatywny wpływ na zaufanie obywateli do uczciwości wyników.
  [PDF 304 KB]
 • Narracja o Unii Europejskiej - Joanna Popielawska, Jan Szyszko (2017)
  Autorzy postawili sobie za cel przeanalizowanie sposobu, w jaki mówi się o Unii Europejskiej w Polsce. Przeanalizowali narrację, jaka dominuje wśród polityków, ekspertów oraz w internecie, który dla coraz większej liczby Polaków stanowi główne źródło informacji. Badanie objęło okres od 25 października 2015 (dzień zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości) do 30 września 2017. Pierwsza część raportu, który powstał w ramach projektu Europejska Polska, finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
  [PDF 331 KB]
 • W jakim stopniu wiedza jest czynnikiem współkształtującym dyskurs o Europie? - Michał Federowicz, Natalia Skipietrow (2017)
  Tekst jest próbą odpowiedzi na pytania o to, jak duża jest wiedza Polaków na temat Unii Europejskiej i w jaki sposób należy ją poszerzać. Autorzy badają, jaki wpływ na znajomość instytucji unijnych, ich funkcjonowanie i postrzeganie ma system edukacyjny, jaką zaś rolę odgrywają działania realizowane poza tym systemem. Porównują także stan wiedzy Polaków na temat Unii i jej postrzeganie z tymi, jakie charakteryzują inne społeczeństwa Europy.
  Druga część raportu, który powstał w ramach projektu Europejska Polska, finansowanego ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
  [PDF 264 KB]

 • Finanse polskich partii - Adam Gendźwiłł, Grażyna Bukowska, Jacek Haman, Adam Sawicki, Jarosław Zbieranek (2017).
  Raport - po raz pierwszy - pokazuje różne strumienie publicznych pieniędzy płynące na działalność partii, nie skupiając się wyłącznie na subwencjach. Publikacja podsumowuje doświadczenia z obowiązującym w Polsce systemem finansowania partii politycznych, partyjnych komitetów wyborczych, biur parlamentarzystów i klubów parlamentarnych. Raport zawiera także szczegółową analizę wydatków partii politycznych oraz rekomendacje autorów.
  [PDF 1147 KB]
 • Zmiany systemu wyborczego 2018. Analiza propozycji zawartych w projekcie poselskim z 10 listopada 2017 r. - Jarosław Flis (2017)
  Ekspertyza omawiająca kluczowe zmiany systemu wyborczego, które zostały zaproponowane w projekcie poselskim, czyli: zmiana wielkości okręgów w wyborach samorządowych wszystkich szczebli, zmiana systemu wyborczego w wyborach rad gmin niebędących miastami-powiatami, dwukadencyjność w wyborach włodarzy, zakaz jednoczesnego kandydowania w wyborach włodarzy i radnych wyższych szczebli, zmiana dopuszczalnej długości list wyborczych, zmiany podmiotu wyznaczającego granice okręgów wyborczych.
  [PDF 398 KB]
 • Eliminacja obcych wpływów czy budowanie własnych? Jak dbać o suwerenność Polski -
  analiza Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (2017). 
  Wszyscy chcemy, aby Polska była silnym krajem, który sam o sobie decyduje i potrafi bronić się przed zewnetrznymi ingerencjami w życie polityczne. Jak to osiągnąć? Czy droga do suwerenności prowadzi - jak twierdzi rząd i niektórzy konserwatywni eksperci - przez ograniczanie obecności zagranicznych pieniędzy i zagranicznych wpływów w polskim życiu publicznym? Autorka stawia tezę wprost przeciwną: ograniczanie więzi ze światem zewnętrznym nie prowadzi do wzmocnienia, lecz do osłabienia suwerenności Polski, a w konsekwencji także pogorszenia komfortu życia i dobrobytu jej obywateli. 
  [PDF 132 KB]

 • Priorytetowe Partnerstwo: wspólna wizja stosunków polsko-ukraińskich – wspólny tekst członków Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu (2017)
  Wzajemne relacje Polski i Ukrainy przeżywają najtrudniejsze chwile od 25 lat. Po raz pierwszy od ćwierćwiecza w stosunkach między naszymi krajami pojawiło się poczucie „strategicznego marazmu”. Kierując się przekonaniem, że Warszawa i Kijów nie mogą sobie jednak pozwolić na wzajemną obojętność, 19 ekspertów z Polski i Ukrainy utworzyło Grupę Polsko-Ukraińskiego Dialogu i podjęło próbę wyznaczenia na nowo wizji stosunków między oboma narodami.
  [PDF 230 KB]
 • Pod lupą obywateli - standardy, regulacje i praktyka wyborów na wysokie stanowiska publiczne - Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek (2017)
  Publikacja jest omówieniem obywatelskiego monitoringu naboru na wysokie stanowiska państwowe – członków Rady Polityki Pieniężnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zawiera ocenę praktyki obsadzania tych stanowisk. Autorzy formułują też konkretne rekomendacje i postulaty jak powinien wyglądać nabór na tak istotne z punktu widzenia państwa funkcje, żeby spełniał najwyższe standardy przejrzystości i wymogi merytoryczne. [PDF 1300 KB]
 • W zwarciu: polityka europejska rządu PiS - Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki, Eugeniusz Smolar (2017)
  Autorzy raportu przeprowadzili analizę polityki europejskiej PiS na tle procesów zachodzących w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy oraz dokonali oceny skutków tej polityki dla warunków przyszłego rozwoju Polski i jej miejsca w Europie. Do kluczowych problemów polskiej polityki europejskiej i zagranicznej rządu PiS należą ideologizacja tejże oraz brak spójności w jej praktycznym wymiarze. Przyczynami tego ostatniego są struktura decyzyjna oparta na istnieniu pozarządowego ośrodka decyzyjnego w postaci prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz rywalizacja między różnymi ośrodkami władzy.
  [PDF 350 KB]
 • Co wolno opozycji i dlaczego jest potrzebna? Uprawnienia opozycji parlamentarnej - Paweł Marczewski, Dawid Sześciło (2017)
  Praca Sejmu, zdominowanego przez większość z partii rządzącej, wywołuje pytania o rolę ugrupowań opozycyjnych. Szukając odpowiedzi warto zapoznać się z doświadczeniami innych krajów. Autorzy ekspertyzy wyjaśniają dlaczego demokracje potrzebują opozycji i jakimi uprawnieniami dysponuje ona w wybranych państwach europejskich.
  [PDF 531 KB]
 • Normatywne imperium w kryzysie - czas na politykę wartości - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017).
  W Unii Europejskiej trwa „ideologiczna wojna domowa”. Wypowiedzi nowego francuskiego prezydenta, a także polityków z innych krajów Wspólnoty pokazują, że w unijnych stolicach kwestia wspólnych wartości zaczyna być traktowana naprawdę poważnie. Przeciwdziałanie kryzysowi w sferze wartości wymaga ogromnej rozwagi politycznej, aby starania o wzmocnienie ideowych fundamentów Wspólnoty nie stały się okazją do eliminowania konkurentów i nie przekształciły się w wojnę na wyniszczenie, w której przegrają wszyscy. Obok polityki spójności, rolnej czy bezpieczeństwa niezbędna jest dzisiaj także polityka wartości posługująca się efektywnymi instrumentami prawnymi i finansowymi.
  [PDF 150 KB]
 • Report: A normative empire in crisis – time for a politics of values, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
  The “ideological civil war” in the European Union is ongoing. Statements made by the new French president and also those heard in other EU countries show that the issue of shared values is genuinely beginning to be treated seriously. Very great political prudence is required to stave off the values crisis, to ensure that efforts to bolster the Community’s ideological foundations does not become an opportunity to eliminate competitors and morph into a war of attrition in which everyone loses. Besides the cohesion, agricultural and security policies, a values policy with effective legal and financial instruments is now also essential.
  [PDF 152 KB]
 • Policy memo: A normative crisis: the need to protect democratic values in Europe, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017)
  A policy memo outlining the reform proposal of European financial mechanisms aimed at providing for an effective response to the crisis of values within the Community. We call for an urgent reaction to the increasingly common undermining of fundamental democratic values not only in the public discourse but also in several Member States' activity. It is worrisome that despite of this, more funding is directed to promoting European values in third countries than within the EU.
  [PDF 289 KB]
 • Partie polityczne a jakość polskiej demokracji - Paweł Marczewski (2017).
  Polacy nie ufają partiom politycznym. 35% z nich nie czuje, że jest przez nie reprezentowana. Ten brak zaufania nie jest charakterystyczny wyłącznie dla Polski. Jednak u nas łączy się z niewielkim zaangażowaniem w partyjną działalność: mniej niż 1% dorosłych Polaków należy do jakiegoś ugrupowania. Autor opracowania pisze o wadach partii, ale także o tym, dlaczego są potrzebne i jak je zreformować, aby dobrze służyły demokracji.
  [PDF 770 KB]

 • Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru - Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł (2017) Autorzy przeanalizowali dane z wyborów samorządowych od 2002 do 2014 roku. Wskazują na wady ordynacji proporcjonalnej stosowanej w wyborach do powiatów, miast na prawach powiatu oraz do sejmików, takie jak m.in.:  bardzo duża liczba głosów zmarnowanych (oddanych na kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu), brak reprezentacji wielu wspólnot samorządowych w powiatach i sejmikach oraz rzeczywisty próg wyborczy znacznie wyższy niż przewidziane w Kodeksie Wyborczym 5%.
  [PDF 1200 KB]

 • Grzechy metropolitalne (nie tylko) PiS - Marta Lackowska (2017)
  Autorka przygotowała ekspertyzę nt. projektu PiS o powołaniu metropolii warszawskiej. Autorka opisuje w niej doświadczenia w zarządzaniu metropolitalnym innych państw europejskich, analizuje  wady projektu PiS, a także zaniechania politycznych poprzedników.
  [PDF 280 KB]
 • Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych (2017) Michał Bilewicz, Dominika Bulska, Karolina Hansen, Wiktor Soral, Aleksandra Świderska, Mikołaj Winiewski.
  Drugi raport Fundacji Batorego i Centrum Badań nad Uprzedzeniami na temat mowy nienawiści w Polsce. Przedstawia wyniki badań dotyczących mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych i porównuje je z wynikami analogicznych badań przeprowadzonych w 2014 roku. Pokazuje skalę zmian oraz konsekwencje kontaktu z mową nienawiści.
  [PDF 5650 KB]

 • (Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa - Piotr Buras, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017).
  Konflikt w Donbasie to część dużo szerszej konfrontacji, jaką jest próba podważenia przez Rosję zasad bezpieczeństwa w Europie. Sankcje przeciw Moskwie powinny więc być przedstawiane przede wszystkim jako mechanizm obrony pokoju i stabilności na kontynencie. UE musi także odrzucić iluzję, iż pełna realizacja porozumienia mińskiego jest możliwa i doprowadzi do pokoju we wschodniej Ukrainie.
  [PDF 170 KB]


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry