Wspieraj nas

Wspieraj działania Fundacji Batorego!

Włącz się w budowę społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa obywateli świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Przekaż darowiznę i pomóż nam realizować tak bardzo potrzebne dziś inicjatywy na rzecz demokracji i praworządności w Polsce. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy włączać obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących ich społeczności, stać na straży praworządności, dbać o przestrzeganie przez władze przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym, przeciwdziałać dyskryminacji.

Jak nas wesprzeć?

Przekaż 1% podatku
Wpisz numer KRS Fundacji: 0000 101194 w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT.
Więcej informacji oraz bezpłatny program do rozliczenia podatku znajdziesz na stronie: 1procent.batory.org.pl


Wpłać teraz online
Skorzystaj z przelewu elektronicznego i przekaż nam darowiznę za pomocą bezpiecznego systemu dotpay.

  kwota:  zł 


Zdefiniuj zlecenie stałe
Ustal w swoim banku stałe zlecenie na comiesięczny odpis na cele statutowe Fundacji.
Możesz także wspierać konkretny program lub projekt, który prowadzimy.

Dokonaj jednorazowej wpłaty
Przekaż nam darowiznę przelewem tradycyjnym w banku lub przekazem na poczcie.

Dane do przelewu:
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa
konto: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
tytuł: darowizna na cele statutowe

W razie pytań prosimy o kontakt:
informacja@batory.org.pl
tel. 22 536 02 00


Dodatkowe informacje

Darowizny pozagotówkowe
Fundacja przyjmuje również darowizny w postaci akcji i obligacji, ruchomości i nieruchomości, a także spadki i zapisy testamentowe. W przypadku zainteresowania tą formą wsparcia, prosimy o kontakt.

Fundusze powierzone
Zapraszamy osoby prywatne i firmy zainteresowane długofalowym inwestowaniem w wybrane działania społeczne, zgodne z celami i misją Fundacji Batorego, do utworzenia przy Fundacji funduszu powierzonego.
Zarządzane przez nas fundusze powierzone mają charakter funduszy wieczystych lub funduszy okresowych. W przypadku funduszu wieczystego środki przekazane przez darczyńcę są przez nas inwestowane, a działania wskazane przez darczyńcę finansowane są z dochodów z inwestycji. W przypadku funduszy okresowych, ustanowionych z jednorazowej lub ponawianej darowizny fundatora/rów, działania wskazane przez darczyńcę wspierane są do czasu wyczerpania środków funduszu. Fundusze powierzone mogą być zasilane w okresie ich funkcjonowania środkami dodatkowymi w postaci darowizn i wpłat 1% podatku.

Ulgi podatkowe od darowizny
Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od podatku:

  • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
  • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).

Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

Czy moja firma może wspierać Fundację Batorego?
TAK. Fundacja od początku swojej działalności współpracuje z przedsiębiorcami, dla których bliskie są działania i wartości naszej organizacji. Przekazaną darowiznę można odliczyć od podstawy do opodatkowania do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem. Przedsiębiorców zainteresowanych długofalowym wsparciem działań Fundacji lub utworzeniem przy Fundacji funduszu powierzonego zapraszamy do kontaktu.

Mieszkam za granicą. Jak mogę przekazać darowiznę?
Darowiznę z zagranicy można wpłacić bezpośrednio na konto Fundacji w PLN, USD, EUR lub GBP.
Konta walutowe Fundacji, na które można dokonać wpłaty:
PLN: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
USD: PL 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011
EUR: PL 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012
GBP: PL 44 1030 1016 0000 0000 6145 0084
Kod Swift: CITIPLPX

Obywatele USA i Wielkiej Brytanii mogą przekazać darowiznę za pośrednictwem naszych siostrzanych Fundacji:

  • w USA poprzez Fundację Friends of the Batory Foundation, posiadającą status: „Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code”, który pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych w wysokości do 30%,
  • w Wielkiej Brytanii poprzez Stefan Batory Trust, UK, który umożliwia uzyskanie podatkowej ulgi.

Więcej informacji na stronie Fundacji Friends of the Stefan Batory Foundation www.batory.org


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry